Consolidarea financiară a societăţii civile prin introducerea mecanismului de direcţionare a unei părţi din impozit către organizaţiile necomerciale de utilitat

Consolidarea financiară a societăţii civile prin introducerea mecanismului de direcţionare a unei părţi din impozit către organizaţiile necomerciale de utilitat

Financial Consolidation of Civil Society by Introducing the Mechanism of Designation of a Tax Percentage to Non-Profit Organizations of Public Benefit[EN]
Consolidarea financiară a societăţii civile prin introducerea mecanismului de direcţionare a unei părţi din impozit către organizaţiile necomerciale de utilitate publică[RO]
Финансовое укрепление гражданского общества путем внедрения механизма перечисления части налогов в пользу общественно полезных некоммерческих организаций[RU]
Consolidarea financiară a societăţii civile prin introducerea mecanismului de direcţionare a unei părţi din impozit către organizaţiile necomerciale de utilitate publică


În 2008, prin Rezoluţia Forumului ONG s-a solicitat guvernării adoptarea legii cu privire la direcţionarea unui procent din impozit către organizaţiile de utilitate publică (legea unui procent); Consiliul ONG prin decizia Forumului a fost împuternicit astfel să monitorizeze şi să faciliteze adoptarea acestei legi. În anul 2011, Forumul societăţii civile readuce în atenţia autorităţilor importanţa adoptării politicilor de facilitare a dezvoltării financiare ale societăţii civile, în special prin adoptarea legii cu privire la direcţionarea unui procent din impozit către organizaţiile de utilitate publică, dar şi perfecţionarea politicii de deducere a donaţiilor.

Această aşteptare este ca conţinut parte componentă a obligaţiunii formulate şi asumate în baza Planului de Acţiuni Uniunea Europeană – Republica Moldova din 2006, enunţând obligaţiunea Guvernului de a facilita şi sprijini dezvoltarea societăţii civile. Obligaţiunea până la momentul actual rămâne neonorată.  

 

Primii paşi de implementare s-au regăsit în textul Strategiei de Consolidare a Societăţii Civile care a prevăzut în Capitolul II, următoarele: Crearea unui cadru legal şi fiscal favorabil dezvoltării durabile ale sectorului asociativ. În special, în punctul 2 s-a prevăzut: Elaborarea şi adoptarea unui pachet de acte legislative menite să reglementeze posibilitatea contribuabililor de a direcţiona un anumit procent din impozitul pe venit datorat statului spre organizaţiile de utilitate publică.


Regretabil, adoptarea Strategiei menţionate nu a fost urmată de un Plan de Acţiuni al Guvernului pentru a pune în aplicare priorităţile enunţate. Promisiunile rămân în continuare nevalorificate. Acţiunile specifice ar trebuit să prevadă (s-a propus doar în proiectul planului de acţiuni): 1) Prioritatea II: Crearea unui cadru legal şi fiscal favorabil dezvoltării durabile ale sectorului asociativ, 2) Amendamentele si regulamentele privind îmbunătăţirea mecanismului de efectuare a donaţiilor către societatea civilă, 3) Identificarea mecanismului de direcţionare a impozitului pe venit în contul ONG aplicabil pentru sistemul fiscal din RM, 4) Amendamente si regulamente necesare de direcţionare a impozitului pe venit în contul ONG aplicabil pentru sistemul fiscal din RM.

 

 

Share: