Opinia CReDO privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte şi Uniunea Europeană şi Comunitatea European

Opinia CReDO privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea  Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte şi Uniunea Europeană şi Comunitatea European

Opinia CNP 28.06.2014[EN]
Opinia CNP 28.06.2014[RO]
Opinia CNP 28.06.2014[RU]

 


28.06.2014, ora 8.00

RE: Şedinţa Cabinetului de Miniştri din 28.06.2014.


1) Opinia cu referire la subiectele din OZ la capitolul conţinutului obiectului de reglementare:

1.1. Privind nr. 1 aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea  Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014 (Acordul de Asociere UE-RM)

Susținem integral adoptarea legii privind ratificarea Acordului de Asociere UE-RM.

Recomandăm modificarea proiectului de lege la art. 2, prin stabilirea unui mecanism eficient la nivelul executivului de coordonare a implementării prevederilor Acordului de Asociere. Mecanismul de coordonare implementării Acordului trebuie să includă cîteva elemente esențiale:

1) un organ colegial reprezentativ la nivelul executivului de evaluare periodică (trimestrială) a implementării Acordului (cu implicarea reprezentanților societății civile[1]),

2) ședințe dedicate ale Cabinetului de Miniștri (semianuale) pentru validarea evalurării realizate de organul colegial,

3) crearea în fiecare instituție publică responsabilă a funcțiilor și unităților responsabile pentru coordonarea internă de implementare a Acordului,

4) elaborarea Acțiunilor concrete de implementare a prevederilor Acordului care conțin: a) setul de acțiuni necesare realizării prevederii Acordului, b) indicatorii de evaluare realizării prevederii, c) asigurarea participativă a părților interesate în elaborarea planului de Acțiuni. 

Cu referire la punctul 4) reținem Opinia CNP din 25.06.2014 prin care afirmăm ca Planul de Acțiuni pentru implementarea Acordului pentru perioada 2014-16 a fost adoptat: 1) prematur pentru ca Acordul ca act normativ încă nu este adoptat (încălcarea principiului subordonării actului normativ secundar) iar Planul de acțiuni a fost adoptat pe 25.06.2014, 2) lipsa termenului adecvat pentru consultarea și discutarea cu părțile interesate (în baza legii transparenței decizionale) a textului Planului de Acțiuni, 3) lipsa instrumentelor eficiente de evaluare a realizării Planului de Acțiuni.

 


[1] A se vedea capitolul 26, art. 135 (a) prin care se asigură implicarea societății civile în relațiile UE-RM, în particular în implementarea prezentului Acord.

Share: