For projects approved law on public access to environmental information

For projects approved law on public access to environmental information
 Pentru aprobarea proiecului de lege privind accesul publicului la informatia de mediuSustinem adoptarea doar partiala a proiectului de lege privind accesul la informatie de mediu.

Din cele peste 21 de articole incluse in proiectul de lege, trebuie adoptate doar 6 articole care se refera la aspectele specifice ale domeniului de mediu. Restul articolelor reprezinta o repetitie a prevederilor legii cu privire la accesul la informatii 982/2000[1], iar o parte a prevederilor proiectului de lege stipuleaza garantii mai inferioare sau reprezinta conditii mai restrictive celor care deja se contin in legea privind accesul la informatie.

 

A)    Normele unice ale proiectului de lege care trebuie retinute in proiectul de lege:

1)      Art.3 Notiuni principale cu referire la definitii informatii de mediu,

2)      Art. 14 Culegerea si diseminarea informatiei de mediu,

3)      Art.15 Rapoartele privind starea mediului,

4)      Art.16 Situatiile exceptionale (oferirea informatiei),

5)      Art.17 Calitatea informatiei de mediu,

6)      Art.19 Bazale de date.

 

B)    Normele care se suprapun cu prevederile legii cu privire la accesul la informatie:

Conform tabelului de mai jos este evident ca normele privind procedurile de acces, aplicarea exceptiilor, accesul la justitie, prevederea unor obligatii de diseminare, modalitatile de accesare a informatiei deja se conЕЈtn in legea actuala in mod exhaustiv.

 

 

Legea cu privire la accesul la informatie

Proiectul de lege cu privire la accesul publicului la informatie de mediu

1

Art.3. Legislatia privind accesul la informatie

Art.1 Scopul legii

2

Art 1 Obiectul de reglementare a prezentei legi

Art. 2 Obiectul de reglementare a legii

3

Art. 5 Subiectii prezentei legi

Art 3 Notiuni principale  - toate cu exceptie notiunii de informatia de mediu

4

Art 12 Solicitarea accesului la informatiile oficiale, art 16 Termenele de satisfacere a cererilor 

Art 4 Solicitarea informatiei de mediu

5

Art 13 Modalitatile accesului la informatiile oficiale

Art 5 Furnizarea informatiei de mediu

6

Art 14 Limba in care se vor prezenta informatiile solicitate

Art 6 Limba de furnizare a informatiilor

7

Art 11 Obligatiile furnizorului de informatii

Art 7 Facilitarea accesului, la cere la informatie de mediu

8

Art 16 Termenele de satisfacere a cererilor de acces la informatie

Art 8 Termenii

9

Art 17 readresarea cererilor, Art 19 refuzul accesului la informatie

Art 10 respingerea solicitarii de acces la informatia de mediu

10

Art 7 Informatiile oficiale cu accesibilitatea limitata, Art 19 refuzul accesului la informatie

Art 11 Refuzul accesului la informatie de mediu

11

Art 21 Dispozitii generale privind apararea dreptului de acces la informatie, art 22 Atacarea pe cale judiciara a actiunilor furnizorului de informatii

Art 12 Atacarea pe cale extrajudiciara a actiunilor furnizorului de informatii

12

Art 23 Art 13 Atacarea pe cale judiciara a actiunilor furnizorului de informatii

Art 13 Atacarea pe cale judiciara a actiunilor furnizorului de informatii

13

Art 20  Art 18 Plati pentru furnizarea informatiei

Art 18 Plati pentru furnizarea informatiei de mediu

 

 

C)    Normele care lipsesc in calitate de garantii pentru accesul la informatie, prin urmare confera o protectie mai mica:

1)      Proiectul de lege nu contine triplul test care garanteaza nivelul mai ridicat de protectie pentru invocarea exceptiilor Еџi limitarilor (art 7 (1), art 7 (4))

2)      Protectie mai adecvata a avertizorilor de integritate pentru divulgarea informatiei de interes public major (art 7 (5)).

3)      PercepЕЈia platilor si principiile de calculare a acestora sunt formulate mai exact si previzibil, inclusiv cu garantii mai mari pentru solicitantii informatiilor (art 20).

 

Share: