For approval of the draft law on the Ombudsman, Ministry of Justice

For approval of the draft law on the Ombudsman, Ministry of Justice


Pentru apobarea proiectului de lege cu privire la Avocatul poporului, Ministerul Justitiei

 

 

 

OZ din 04.09.2013

 

 

Sustinem aprobarea proiectului de lege.

 

Propunem citeva modificari:

  1. (jurisdictia teritoriala si subiectii) Prevederile alin. (2). Art. 1 urmeaza a fi completate: Avocatul Poporului are mandat jurisdictiВ­onal asupra intregului teritoriu al Republicii Moldova si asupra situatiilor in care sunt afectate drepturile cetatenilor Republicii Moldova peste hotarele tarii.
  2. (garantii tragere la raspundere) Alin. (4) art. 3. urmeaza a fi modificat: Cu exceptia cazurilor de infractiune flagranta care cade sub incidenta legii penale, Avocatul Poporului poate fi tras la raspundere penala sau contraventionala, retinut, arestat, perchezitionat, supus controlului personal doar cu avizul comisiei parlamentare de specialitate.
  3. (cerinta privind domeniul juridic si activitatea notorie in domeniu) Articolul 5, alin. (1c) se va modifica -are o vechime in munca in domeniul juridic de cel putin 10 ani si o activitate notorie in domeniul apararii si promovarii drepturilor omului.
  4. Art. 27 alin. (1) se va completa o noua litera cu urmatorul continut: precum si prin alte mecanisme si mijloace oportune si permise de lege.
  5. (obligativitatea examinarii raportului) Art. 28 alin. (2) se va completa: Raportul se prezinta Parlamentului de catre avocatul poporului si este audiat in plen in termen de maxim la 2 luni de la data inaintarrii. Avocatului poporului i se pot adresa intrebari care reies din activitatea sa sau din raportul prezentat Parlamentului.

6.      (caracterul inopinat al vizitelor) Art. 30 alin. (3) se va completa: Vizitele efectuate de Consiliu poarta un caracter preventiv si sunt neanuntate. Consiliul poate decide sa anunte autoritatile referitor la vizite in cazuri exceptionale si daca prin aceasta scopul vizitei ar putea fi atins intr-un mod mai eficient. Aceasta decizie trebuie motivata si poarta un caracter de uz intern.

7.      (autonomia bugetului si propunerile) Modificarea art. 30 cu un nou alineat care va avea urmatorul continut: in limitele bugetului anual alocat, Consiliul va avea autonomia de a aloca resursele disponibile conform propriilor prioritati. O anumita parte a bugetului va fi rezervata pentru activitati neplanificate a Consiliului ca raspuns la circumstantele neprevazute. Consiliul formuleaza propuneri si observatii privind legislatia existenta sau proiectele legislative. Propunerile sunt inaintate Comisiei parlamentare pentru drepturile si relatii interetnice.

  1. (componenta numerica pina la 11) Art. 32 se va modifica dupa cum urmeaza: Din 11 membri ai Consiliului, cel putin 9 vor fi din partea societatii civile.
  2. (incetarea mandatului) Modificarea art. 34 alin. (1) dupa cum urmeaza: Calitatea de membru al Consiliului inceteaza la expirarea mandatului, urmare a depunerii cererii, revocarii, in caz de deces sau nu au survenit modificari incompatibiliati mentionate la lit. a) - g) art. 33.РІ
  3. (vizita de catre 1 membru si un angajat) Modificarea art. 37 alin. (2), prin care  La efectuarea fiecarei vizite participare cel putin 1 membru al Consiliului si un angajat al Oficiului.
  4. (directia specializata) Modificarea art. 35 alin. (1), art. 38 cu un nou alineat cu urmatorul continut: in cadru Oficiului avocatului parlamentar este instituita o directie specializata care ofera suport administrativ si organizatoric si se subordoneaza membrilor Consiliului pentru prevenirea torturii.

 

 

Contributia CReDO pentru CNP


hw

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     

 

Share: