Opinion approving the draft law on Law no. 294-XVI of 21 December 2007 on Political Parties (additional restrictions on the use of symbols for political purposes) and subject no. 23 on approving opini

Opinion approving the draft law on Law no. 294-XVI of 21 December 2007 on Political Parties (additional restrictions on the use of symbols for political purposes) and subject no. 23 on approving opiniPentru aprobarea Avizului la proiectul legii cu privire la completarea Legii nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice (restrictii suplimentare la utilizarea simbolurilor in scopuri politice) si subiectul nr. 23 cu privire la aprobarea Avizului la proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (inlaturarea restrictiilor de utilizare a secerii si ciocanului in activitatea politica si in exercitarea dreptului la libertatea de exprimare).

 

 

 

OZ din 10.01.2013

Consideram ca nu pot fi sustinute propunerile noi de modificare a legii cu privire la partidele politice. In acest context Еџi cu referire la subiectul nr. 23 Opinia CNP din 29.08.2012 cu privire la modificarile anterioare.

Restrictia noua la utilizarea simbolurilor ale statelor care nu mai exista art. 5 alin. (3) limiteaza nejustificat dreptul la libertatea de exprimare garantat de art. 10 al Conventiei Europene a Drepturilor Omului (CEDO). Jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) este prea evidenta si elocventa pentru un jurist respectabil dar si pentru un politician de orientarea democratica europeana.

O noua interdictie directa, prin introducerea alin 5),  pentru a utiliza simbolurile heraldice, vexilologice, sigilografice, altele decit cele oficial inregistrate drept simboluri ale acestor partide, cu exceptia simbolurilor de stat constituie o ingerinta  nejustificata in exercitarea drepturilor democratice.

Este regretabila pozitia Cabinetului de Ministri in data de 29.08.2012 cu referire la introducerea restrictiilor exercitarea libertatii de exprimare in scopurile politice. Prevederile constituie sanctiuni, care nu se conformeaza art. 10 al CEDO pentru ca lipseste conditionarea cauzarii unui prejudiciu important intereselor publice, societatii, adica lipseste justificarea limitarii libertatii de exprimare. In alte cuvinte nu se probeza scopul nelegitim pentru utilizarea simbolurilor. Se instituie un regim anti-european si nedemocratic de folosire a simbolurilor grafice si de alta natura in cadrul manifestatiilor publice. Formularea este o restrictie directa la capitolul libertatii de exprimare in mod public. Formularea alin. (5) nu contine garantii precum ca limitarea exercitarii libertatii de exprimare se va admite doar in scopurile justificate atunci cind este strict necesar, cerintele jurisprudentei CEDO.

Este regretabia pozitia Ministerului Justitiei care in avizul la subiectul nr. 22 justifica introducerea restrictiilor la exercitarea libertati de exprimare politice Rezolutia Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei nr. 1096 (1996) si nr. 1481 (2006) si nr. 1481 (2006). Ambele Rezolutii sunt exemplu european de recunoastere a incalcarilor in masa a drepturilor omului, subminarii regimurilor democratice si a suprematiei legii de catre guvernarile totalitare comuniste, in special in tarile din fosta URSS. Rezolutiile cheama statele membre sa adopte masuri de (re-)instaurare a pluralismului politic real si a democratiilor bazate pe suprematia legii si respectarea drepturilor omului - acestea fiind masurile de finalizare a procesului de tranzitie de la societatle totalitariste spre societatile democratice. Rezolutiile date nu cheama statele membre sa adopte masuri restrictive la exercitarea libertatiii de exprimare. Rezolutiile ne avertizeaza ca ruperea cu trecutul totalitar nu se face prin limitarea drepturilor si prin actiuni revansiste, dar prin asigurarea drepturilor si suprematiei legii.

Lectura autentica a Rezolutiilor ofera indicii clare despre masurile necesare care in esenta propulseaza societatile in tranzitie, precum este Republica Moldova, spre societatile cu democratiile in proces de consolidare fara a recurge la utilizarea pirghiilor revansiste:

1)      Revansarea nu poate sa substituie justitia, suprematia legii si drepturile omului, democratia solida se instaureaza si se cultiva prin procedurile democratice echitabile,

2)      Transformarea mentalitatii prin eliminarea fricii pentru asumarea responsabilitatii pentru si in interesul cetatenilor, cultivind toleranta, respectul pentru diversitate,

3)      Adoptarea legislatiei autentice cu privire la lustratie, reforma si deschiderea organelor de asigurare a sigurantei si securitatii cetateanului.

 

 

Share: