Opinion approving the draft law on Law no. 294-XVI of 21 December 2007 on political parties

Opinion approving the draft law on Law no. 294-XVI of 21 December 2007 on political parties

Cu privire la partidele politice[EN]
Cu privire la partidele politice[RO]
Cu privire la partidele politice[RU]
Opinia CReDO pentru CNP cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 121-XVI din 4 mai 2007  privind administrarea si deetatizarea proprietatii publice

 

 

 

 

OZ Sedinta Cabinetului de Ministri din 10.01.2013.

 

1.2. Subiectul 9. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 121-XVI din 4 mai 2007  privind administrarea si deetatizarea proprietatii publice


Acest proiect propune includerea in Legea 121 a unui compartiment nou "Publicatiile periodice publice" care nu sunt pasibile privatizarii, intocmit in baza propunerilor organelor administratiei publice centrale si locale care au in administrarea lor publicatii periodice publice.

 

Legea Nr. 221 din  17.09.2010 privind deetatizarea publicatiilor periodice publice la momentul adoptarii a reflectat angajamentul Republicii Moldova de a respecta standardele internationale si cele mai bune practici privind libertatea de exprimare in mass-media, precum si de a proteja concurenta loiala in domeniul presei scrise si combate orice tentativa de a o limita.

 

Insa modalitatea de elaborare a listei publicatiilor periodice publice nepasibile de privatizare in baza propunerilor organelor administratiei publice centrale si locale, fara aplicarea unui set de criterii pentru a determina daca publicatia propusa este intr-adevar de interes national sau regional poate duce la denaturarea sensului Legii 221. Daca orice publicatie poate fi inclusa pe lista de exceptii la o simpla solicitare a institutiei care actualmente o detine, atunci cum se va modifica status quo? In ce mod se va spori libertatea de exprimare, se va proteja concureta loiala si se va preveni utilizarea publicatiilor periodice publice ca instrumente de propaganda politica (din banii statului)?

 

Consideram ca nu poate fi sustinuta modificarea 1.  h1) precum si publicatiile publice periodice incluse pe lista publicatiilor periodice publice din cadrul Anexei Lista bunurilor nepasibile de privatizare la prezenta lege pe motiv ca

 

1)      (tehnica juridica) art.13 (1) din Legea nr.121 contine 9 criterii obiective care fac un bun public nepasibil de privatizare, iar modificarea propusa nu este un criteriu ci o enumerare a obiectelor concrete, si

 

2)      (de esenta) interventia statutului in activitatea comerciala in domeniul media prin acordarea ajutorului direct si indirect unor publicatii din lista mentionata nu poate justificata nici conform Legi privind deetatizarea publicatiilor periodice publice, si nici conform Legii nr.139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat.

 

Astfel, in lista propusa au incluse fost publicatiile editate din banii publici de autoritatile publice locale. Nota explicativa argumenteaza ca acestea realizeaza in practica responsabilitatea asigurarii transparentei in activitatea autoritatilor publice. Analiza continutului publicatiilor periodice locale demonstreaza ca doar o parte din acte locale sunt publicate, si publicarea actelor locale constituie un procent minor din continutul publicatiilor locale.

Reamintim ca deetatizarea presupune nu doar privatizarea, ci si reorganizarea publicatiilor periodice publice in monitoarele raionale sau municipale, in care se publica doar deciziile adoptate si alte informatii prevazute de lege. Astfel, se mentine controlul de stat asupra materialelor de interes public, si in acelasi timp se limiteaza posibilitatea de concurenta neloiala si utilizare a publicatiilor publice ca instrumente politice. Prin urmare, includerea publicatiilor regionale in lista bunurilor nepasibile de privatizare nu este suficient de justificata nici ca principiu si nici in fapt.

 

Prin urmare si complementar concluziei date, consideram ca anexa la legea in cauza trebuie revizuita pentru a mentine in aceasta lista doar publicatiile care corespund in esenta cerintelor prezentei legi in art. 13 1) h) fac parte din patrimoniul national cultural sau d) activitate care constituie monopol al statului. In aceasta ordine de idei, consideram ca publicatiile periodice care contin deciziile, hotaririle, dispozitiile si rapoartele de activitate ale autoritatilor publice locale, si au doar acest scop, pot fi exceptate de privatizare. Analiza de continut a majoritatii publicatiilor periodice ale autoritatilor locale incluse in anexa, precum si perceptia publica asupra rolului acestora, releva o situatie foarte diferita. Sunt publicatii sustinute din sursele bugetului public local, care pe de o parte nu promoveaza pluralismul opiniilor, si pe de alta parte reprezinta forme directe si indirecte de ajutor de stat, constituind o interventie nejustificata in activitatea comerciala in domeniul presei. Consideram ca este necesar de format o comisie pentru a revizui lista propusa de publicatii nepasibile privatizarii conform criteriilor mentionate mai sus.

 

Consideram ca nu poate fi sustinuta modificarea prin completarea cu art. 2 d) intreprinderile de stat/municipale care editeaza publicatii periodice  si completarea la art. 3  lit.d) pe motivul citat mai sus dar si suplimentar din considerentul ca modificarea creeaza un stimulent si o acoperire pentru intreprinderile de stat si municipale cu activitatea de editare a publicatiilor publice nepasibile privatizarii pentru alte activitati economice ale sale. Modificarea propusa, cum explica autorul, tinteste doar impasibilitatea privatizarii anumitor publicatii, insa prin modificarea propusa deschide posibilitatea acoperirii si a altor activitati comerciale desfasurate de intreprinderile de stat si municipale. Ultima reprezinta o sursa de coruptibilitate si de afirmare a tendintei de utilizare a resurselor financiare si administrative publice in scopurile neclare si implica institutiile publice in activitati improprii intr-o economie de piata.

 

Mass Media

http://www.cnp.md/ro/sedinte-de-guvern/item/1490-opinia-cnp-vizavi-de-subiectele-pe-agenda-cabinetului-de-ministri
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344389

Share: