Analysis of the Legislation on Public Associations in effect in the Left Bank Region of the Republic of Moldova

Analysis of the Legislation on Public Associations in effect in the Left Bank Region of the Republic of Moldova

Analysis of the Legislation on Public Associations in effect in the Left Bank Region of the Republic of Moldova[EN]
Studiu „Analiza cadrului formal a asociaţiilor obşteşti, în efect în regiunea stîngă a Nistrului, şi conformitatea acestuia la Standardele Internaţionale în domeniul Drepturilor Omului”[RO]
Анализ законодательства об общественных объединениях, действующего на территории левобережного региона Республики Молдова Укрепление потенциала и продвижение прав человека и демократических институтов в Приднестровском регионе Республики Молдова 3[RU]
Analysis of the Legislation on Public Associations in effect in the Left Bank Region of the Republic of Moldova


This study contains an analysis of the compliance of certain provisions of the Left Bank region of the Republic of Moldova legislation on the freedom of association with the standards (norms) of the international human rights law. The legal provisions covered by this study concern the establishment, registration, re-registration and liquidation of public associations. 

Share: