Opinii

Persoanele care atacă drepturile minorită...

Persoanele care atacă drepturile minorită...

Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege pen...

Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege pen...

Сu privire la  aprobarea proiectului de lege pentr...

Сu privire la aprobarea proiectului de lege pentr...

Declaraţia reprezentanţilor societă...

Declaraţia reprezentanţilor societă...

Pentru modificarea si completarea Regulamentului p...

Pentru modificarea si completarea Regulamentului p...

Moldova europeană asigură egalitatea ...

Moldova europeană asigură egalitatea ...

Cultura formării Guvernului: să cunoa...

Cultura formării Guvernului: să cunoa...

Dezaprobarea publică a acţiunilor deputa...

Dezaprobarea publică a acţiunilor deputa...

Moldova europeană asigură libertatea de ...

Moldova europeană asigură libertatea de ...

Apel privind revizuirea unor acte adoptate de c...

Apel privind revizuirea unor acte adoptate de c...

Analiza sumară a proiectelor de legi cu privi...

Analiza sumară a proiectelor de legi cu privi...

Parlamentul nu trebuie să voteze legi care re...

Parlamentul nu trebuie să voteze legi care re...