Strategia CReDO 2003-2006

Strategia CReDO 2003-2006

CReDO Strategy 2003-2006[EN]
Strategia CReDO 2003-2006[RO]
Стратегия CReDO 2003-2006[RU]Strategia CReDO 2003-2006

CReDO intenţionează să-şi consolideze poziţia în domeniul oferirii training-urilor educaţionale de

management non-profit şi să dezvolte capacităţile de acţiune şi de advocacy ale liderilor ong. În

prezent, programele de training în domeniul managementului non-profit sunt unele din cele mai

competitive şi mai atractive din Moldova, oferind o gamă largă de module pentru nivelul cursului

de bază şi de masterat. 


CReDO intenţionează să stabilească în Moldova standardele internaţionale

de oferire a training-urilor non-profit, ridicând acest serviciu la un nivel profesional şi oferind

manuale şi alte materiale non-profit de suport şi predare cu elemente şi tehnică multimedia.

Pentru a dezvolta în continuare serviciile organizaţiei, CReDO va acorda asistenţa individuală

ong-urilor. Acest serviciu va fi special elaborat şi se va baza pe experienţă. CReDO râvneşte spre

acordarea serviciilor de training în managementul non-profit la nivelul cel mai înalt şi spre

iniţierea unui program de educaţie a capacităţilor advocacy, compus din acelaşi spectru de servicii

ca şi programul de mai sus. Iminentul program de educaţie a capacităţilor de advocacy este un

program unic nu numai în Moldova, dar şi în regiune.


Programul CReDO de dezvoltare a parteneriatelor şi coaliţiilor este unicul în ţară în ceea ce

priveşte metodologia utilizată şi corespunde necesităţilor actuale ale organizaţiilor

neguvernamentale din Moldova. Abordarea programului a avut drept scop combinarea a diverse

competenţe a ong-urilor de drepturile omului din Moldova în iniţiative aparte, dezvoltând aceste

competenţe dar şi stimulând iniţiativele şi cooperarea comună. Singura abordare a dovedit a fi

foarte reuşită şi a ajutat la evitarea conflictelor de interese între organizaţii şi a îmbunătăţit

cooperarea şi înţelegerea mutuală dintre acestea. 


CReDO doreşte să diversifice temele abordate, adăugând cel puţin câte o temă pe an şi atrăgând mai multe organizaţii să coopereze şi să-şi unească forţele pentru a combate cele mai grave probleme de drepturile omului.

 


Share: