Pozitia CNP cu referire la informații privind terminarea aflării pe teritoriul Republicii Moldova a unor cetățeni străini

Pozitia CNP cu referire la informații privind terminarea aflării pe teritoriul Republicii Moldova a unor cetățeni străini
Consiliul Național pentru Participare (CNP), 6 septembrie 2018
precizări cu referire la informații privind terminarea aflării pe teritoriul Republicii Moldova a unor cetățeni străini

Încălcarea obligațiilor izvorâte din legislația naționala implică consecințe de ordin material pentru stat dar și de responsabilitatea individuală. Pe plan internațional responsabilitatea se completează cu imaginea și reputația potențial știrbita pe motivul funcționării deficitare a statului de drept.
Refuzul si terminarea efectivă de aflare a cetățenilor străini pe teritoriul Republicii Moldova, în condițiile în care acestea au intrat legal și s-au aflat legal, poate fi realizată doar prin intermediul: 1) expulzării sau 2) extrădării. Acestea sunt 2 proceduri separate si nu sunt reciproc substituent, se aplica exclusiv in privința unor fapte de natura concreta.
În ambele cazuri se aplică garanțiile procedurale cît la reținerea efectiva atât și la terminare efectivă de aflare a acestora pe teritoriul Republicii Moldova (dreptul la siguranța personala, legalitatea procedurii administrative, judiciară, dreptul la apărare). În ambele cazuri trebuie să existe motivația substanțială (fapte și încadrarea autentica legală). În cazul expulzării poate fi pericolul săvârșirii unor fapte ilegale pe teritoriul Republicii Moldova sau încălcarea intenționată a regimului de ședere. În cazul extrădării eventuala existenta a procedurilor penale demarate de către țară solicitantă în privința persoanelor vizate, acestea se vor examina în esența de țară gazdă și vor fi suficiente (fapte).
Există o serie de restricții principiale de ordin material pentru amânarea, încetinirea sau chiar oprirea procedurii de terminare aflării persoanei pe teritoriul Republicii Moldova. Acestea restricții sunt codificate in jurisprudența CEDO, Convenției ONU contra torturii, Convenției ONU pentru protecția refugiaților (inclusiv protocolul adițional), Convenției ONU pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare.
Printre obligațiile de restricționare a procedurii de terminare aflării persoanelor vizate se enumeră:
  1. i) în cazul extrădării - pericolul neasigurării dreptului la un proces echitabil in tara solicitanta, supunerii discriminării pe motive religioase, politice in tara solicitanta, pericolul supuneri tratamentelor rele in tara solicitanta, etc (principiul non-refoulement),
  2. ii) în cazul expulzării - contestarea deciziei in examinare si alte circumstanțe de esența (i),
Acestea angajamente trebuie luate în mod serios de autoritățile Republicii Moldova. Circumstanțele cazurilor discutate recente încă nu sunt clare. Însă, abordarea și logica de analiză și asigurare a drepturilor persanelor vizate este clară și va fi aplicată acestor cazuri imediat cum circumstanțele cazului sunt clarificate.
            Solicităm autorităților relevante respectarea angajamentelor internaționale și normelor legale interne. În special Serviciul de Informații și Securitate (SIS), Poliția de Frontieră, Biroului Migrației și Azil va oferi informații depline asupra circumstanțelor aferente. Procuratura Generală va verifica legalitatea acțiunilor, Avocatul Poporului va prezenta un raport pe caz.
Parlamentul va organiza audieri pe marginea practicii SIS, Poliției de Frontieră, Poliția de Frontieră, Biroului Migrației și Azil în implementarea  legislației cu privire la expulzare și extrădare din perspectivă conformării la standardele internaționale menționate.

 

Share: