Opinie preliminară CReDO referitor la deciziile de nevalidare a alegerilor pentru mun. Chișinău

Opinie preliminară CReDO referitor la deciziile de nevalidare a alegerilor pentru mun. Chișinău

 

21 iunie 2018

Opinie preliminară referitor la hotărîrea instanței de nevalidare a alegerilor pentru mun. Chișinău


1. În așteptarea hotărîrii judecătorești care, "aparent", declară "alegerile nule", adică nu confirmă legalitatea acestora, ce ipotetic ar presupune "încălcări... care au influențat rezultatele votării" (art. 137, art.135 Codul Electoral). Nu sunt încă clare motivele de fapt și întrunirea cerințelor normei legale pe circumstanțele de fapt. 
2. Din motivele legale prevăzute s-ar presupune încălcări ale Codului (modificari din 09.04.2015), ipotetic se poate cita 47(2-1) "se interzice să implice sub orice formă persoane care nu sunt cetățeni ai RM" sau "se interzice utilizarea materialelor în care apar imaginea unor persoane oficiale străine" (47(6-1)) sau/și "nu se admite nici un fel de agitație electorală în ziua alegerilor și ziua precedentă" (47(8)).
3. Dacă analizăm în exclusivitate "calitatea legii" (faptele nu sunt cunoscute), "necesară într-o societate democratică" și efectiv "proporționalitatea sancțiuni" aplicate indirect cîștigătorului, este evident că setul de norme respective nu satisface cerințele democratice. În altă ordine de idei, în aplicarea normelor date cu referire la faptele invocate, se va demonstra, în special, că "incălcările au influențat rezultatele votării". Sarcina probării aparține inițiatorului litigiului, în lipsa bazei probante faptice, hotărîrea devine evident nelegala.

PS.
- regimul interdicțiilor trebuie gîndit îngust și asigurat instituțional să fie aplicat după caz și proporțional cu gravitatea cauzei, ori interdicția menționată este formulată larg și sancțiunea este unica "capitală" ...

 

Actualizare 21.06.2018:

Opinie preliminară referitor la hotărîrea motivată a instanței de nevalidare a alegerilor pentru mun. Chișinău
lecturînd hotarîrea judecatorească din 12 iunie 2018 privind alegerile primarului ... intenții de a judeca în esență, dar aprecierea finală e greșită ... Curtea de Apel (astazi la 15.00) are șanse de a înlătura erorile.

Aprecieri corecte:
- agitația electorală (Facebook) în ziua alegerilor a avut loc, confirmat prin decizia irevocabilă și de către candidații, acțiuni ilegale, interzise și sancționabile just de lege (responsabilitatea individuală), 
- comisia electorală de circumscripție, candidații cer validarea alegerilor (limitele judecării),

Aprecieri vulnerabile:
- proba și apecierea neconcludentă: gradul de influență a agitației electorale prin Facebook asupra votului, "deosebit de masiv",
- calificarea faptei incorectă: agitația electorală nu afectează exprimarea voinței și votului, dar eventual creează avantajele concurențiale, caracterul corect al alegerilor (nu și caracterul liber al alegerilor),
- rolul proactiv incorect: rolul investigativ al judecătorului depașește rolul pasiv de apreciere a probelor prezentate de părțile și organul de gestionare a alegerilor; instanța va judeca în limitele cerințelor părților, nu le va depăși; 
- aprecierea finală a valorii probelor și încadrării acestora, dar și a legii greșită: pe de o parte "acțiuni ilegale de agitație" de "amploare/influența neconcludentă" pe de alta parte, corectitudinea alegerilor (nu și libertatea alegerilor) care nu neapărat rezultă în declararea alegerilor nule, pentru că e o sancțiune "capitală", care nu e proporțională "acțiunilor ilegale", nu este necesară în societate democratică (alte motive descalifică alegerile), deși formal este prevăzut de lege.

Hotarîrea redă intenția de a analiza situația, trata faptele și legea în esență, lămuri cazul complex în condițiile legislației incerte.

Curtea de Apel are toate șansele de a revizui valoarea și suficiența probelor prezentate, încadrarea lor în normele legale, analiza și contrapune echilibrat situația.

Atacurile personalizate și instituționale (justiție) din partea unor factori decizionali, politici, dar și din partea altor actori de influență publică se vor opri pentru ca relevă insinuări superficiale (nu tratează problema) și presiuni nedemocratice.

Actualizare 22.06.2018 

Partea motivaționala a Hotărîrii Curții de Apel conține aceleași erori:

 

Lecturind hotărîrea Curții de Apel din 21 iunie 2018 și judecătorească din 12 iunie 2018 privind alegerile primarului ... intenții de a judeca în esentă, dar aprecierea finală e greșită ... Curtea Suprema de Justiție mai are șanse de a înlătura greșelile.

 Aprecieri corecte:

- agitația electorală (Facebook) în ziua alegerilor a avut loc, confirmat prin decizia irevocabilă și de către candidații, acțiuni ilegale, interzise și sancționabile just de lege (responsabilitatea individuală), 
- comisia electorala de circumscripție, candidații cer validarea alegerilor (limitele judecării),

Aprecieri vulnerabile:
- proba și apecierea neconcludentă: gradul de influență a agitației electorale prin Facebook asupra votului, "deosebit de masiv",
- calificarea faptei incorectă: agitația electorală nu afectează exprimarea voinței și votului, dar eventual creează avantaje concurențiale, caracterul corect al alegerilor (nu și caracterul liber al alegerilor),
- rolul proactiv incorect: rolul investigativ al judecătorului depașește rolul pasiv de apreciere a probelor prezentate de părțile și organul de gestionare a alegerilor; instanța va judeca în limitele cerințelor părților, nu le va depăși; 
- aprecierea finală a valorii probelor și încadrării acestora, dar și a legii greșită: pe de o parte "acțiuni ilegale de agitație" de "amploare/influență neconcludentă" pe de altă parte, corectitudinea alegerilor (nu și libertatea alegerilor) care nu neapărat rezultă în declararea alegerilor nule, pentru că e o sancțiune "capitală", care nu e proporțională "acțiunilor ilegale", nu este necesară în societate democratică (alte motive descalifică alegerile), deși formal este prevăzut de lege.

Ambele hotărîri redau intenția de a analiza situatia, trata faptele și legea în esență, lămuri cazul complex în condițiile legislației incerte.

Sper că Curtea Suprema de Justitie va revizui valoarea și suficiența probelor prezentate, încadrarea lor în normele legale, analiza și contrapune echilibrat situația.

Atacurile personalizate și instituționale (justiție) din partea unor factori decizionali, politici, dar și din partea altor actori de influență publică se vor opri pentru că relevă insinuări superficiale (nu tratează problema) și presiuni nedemocratice.

 

 

Share: