Opțiuni de relansare a cooperării societății civile cu autoritățile publice centrale

Opțiuni de relansare a cooperării societății civile cu autoritățile publice centrale

Opțiuni de relansare a cooperării societății civile cu autoritățile publice centrale[EN]
Opțiuni de relansare a cooperării societății civile cu autoritățile publice centrale[RO]
Opțiuni de relansare a cooperării societății civile cu autoritățile publice centrale[RU]

 

 

Opțiuni de relansare a cooperării societății civile cu autoritățile publice centrale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În acest document noțiunea de societatea civilă se interpretează ca forma organizată a asociată a cetățenilor prin intermediul organizațiilor necomerciale active. În sensul larg al cuvîntului aceasta noțiune poate implica și alte forme ale societății civile.

În opinia noastră cea mai bună opțiune este păstrarea a 2 entități separate de angajare și de comunicare cu executiv și legislativ. O entitate de angajare în raport cu executiv, spre exemplu re-editarea platformei CNP și consolidarea platformei Consiliul ONG în raport cu Parlament. Motivația fiind că legislativul și executivul au dinamică și evoluția separată, prin urmare se recomandă, din perspectivă flexibilității și specificului comunicării cu aceste instituții păstrarea a 2 unități separate. Platformele diferite permit experimentarea și valorificarea punctelor forte specifice fiecărui model aparte și în condițiile cooperării reciproce dintre CNP și Consiliul ONG se pot sinergiza tacticele de activitate. Societatea civilă derivă legitimitatea sa din obținerea rezultatelor concrete în fața constituțienților săi, astfel eforturile complementare ale CNP și ale Consiliului ONG pot oferi societății civile mai multe mecanisme de influență.

Această recomandare nu exclude posibilitatea constituirii și altor forme complementare de cooperare și comunicare cu societatea civilă, spre exemplu organizarea anuală a Forumului social în care ambele componente se pot antrena în comunicarea publică de principiu, dar să existe și o invitație mai largă pentru alte forme de organizare a societății civile.

Ajungem la acesta concluzie în baza analizei sistemice și consistente avînd ca referința criteriile de evaluare de mai jos.

Obiectivele modelului (propuse):

  • Promovarea transparenței decizionale la nivel de executiv, dar în special la nivelul legislativului,
  • Ridicarea participării părților interesate și comunicarea redusă cu societatea privind impactul decizional,
  • Cultivarea încrederii societății pentru instituțiile și autoritățile publice.

Criteriile de evaluare a sensibilităților (propuse):

  • Menținerea independenței și nepolitizării participării civile (societatea civilă),
  • Înregistrarea finalitățiilor așteptate din partea societății civile (societatea civilă),

Constrîngerile și provocările actuale (identificate):

  • Credibilitatea redusă a autorităților publice în condițiile crizei politice (guvernare),
  • Planarea instabilității politice și a guvernării (guvernare),
  • Resursele reduse ale societății civile pentru participare eficentă (societatea civilă). 

Share: