Opinia CReDO privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.933 din 31 decembrie 2009 (Planul național de asigurare a egalității de gen pe anii 2010-15)

Opinia CReDO privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.933 din 31 decembrie 2009  (Planul național de asigurare a egalității de gen pe anii 2010-15)

Opinia CNP 25.06.2014[EN]
Opinia CNP 25.06.2014[RO]
Opinia CNP 25.06.2014[RU]

 

 

25.06.2014, ora 8.00

RE: Şedinţa Cabinetului de Miniştri din 25.06.2014.

1) Opinia cu referire la subiectele din OZ la capitolul conţinutului obiectului de reglementare:

1.1 Privind nr. 5 Privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 933 din 31 decembrie 2009 (Planul național de asigurare a egalității de gen pe anii 2010-15)

Susținem modificările propuse la Programul național de asigurare a egalității de gen pe anii 2010-2015[1]totodată formulăm cîteva propuneri privind necesitatea promovării reprezentativității femeii în viața publică (Opinia formulată de CNP pentru ședința Cabinetului de Miniştri din 20.07.2013):

La secțiunea
“3. Participarea femeilor la procesul decizional (anexa nr.3)” introducerea. Participarea femeilor la procesul decizional propunem completarea cu punctul 3.1.4 Modificarea legislației (Codului Electoral şi Legii cu privire la partidele politice) în vederea introducerii cotelor de gen. Rezervarea cel puţin 30% din poziții pe listele electorale ale partidelor pentru femei, în cadrul alegerilor parlamentare şi locale desfășurate în baza sistemului proporţional, conform formulei: 1 femeie prezentă în lista primilor 3 candidaţi, 2 femei în lista primilor 6 candidaţi, 3 femei în lista primelor 9 candidaţi şi astfel conform formulei în continuare. 


Aceste propuneri vor contribui la îmbunătăţirea participării şi rolului femeii în activitatea politică, bazate pe practicile pozitive internaţionale[2],[3]. Politica propusă conţine măsuri afirmative pozitive prin stabilirea cotei de gen pentru listele electorale ale partidelor politice în cadrul alegerilor locale şi parlamentare desfășurate în baza sistemului proporţional. 

Totodată, se propune un stimulent financiar partidelor care au promovat candidaturile femeilor. Stimulentele financiare pentru partidele care promovează femeile în funcţiile elective au un efect reciproc de dezavantajare financiară pentru partidele care nu promovează femei în funcţiile elective. 

 


[2]http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/eql-men/FinalReport.pdf, Equal Participation of Women and Men in Decision-Making Processes, with Particular Emphasis on Political Participation and Leadership, para 51,  

[3]http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta06/ERES1489.htm, para 6.9, 6.10 Resolution 1489 (2006)1 Mechanisms to ensure women’s participation in decision making

Share: