Opinia CReDO cu privire la statutul executării pedepsei de către condamnați

Opinia CReDO cu privire la statutul executării pedepsei de către condamnați

Opinia CNP 05.02.2014[EN]
Opinia CNP 05.02.2014[RO]
Opinia CNP 05.02.2014[RU]

 

Opinia CReDO cu privire la statutul executării pedepsei de către condamnați
 
 
 
 
  Nu susținem excluderea integrală a Comitetului pentru plîngeri. Reiterăm dezaprobarea excluderii din Codul de executare a Comitetului pentru plîngeri în calitate de organ autonom de examinare a plîngerilor privind condițiile și sancțiunile aplicate în locurile de detenție. 
 
  Intenția: Excluderea definitivă a Comitetului pentru plîngeri în calitate de organ colegial autonom responsabil de examinarea unor categorii de plîngeri privind condițiile și sancțiunile disciplinare aplicate  în cadrul instituțiilor de detenție preventivă și de executare a pedepselor penale. 
 
  Adoptarea acestei hotărîri desființează definitiv funcționarea unui organ (gîndit inițial autonom și independent de administrația instituției de executare) autonom de examinare a plîngerilor din partea deținuților și condamnaților privind condițiile de detenție și aplicarea sancțiunilor de către administrația locurilor de detenție. Efectul advers al acestei decizii se resimte imediat asupra a peste 6-7 mii de persoane care se află în izolatoarele de detenție preventivă și în instituțiile penitenciare. În opinia noastră, decizia dată preferă să ignore lipsa unui mecanism accesibil și autonom de examinare a plîngerilor. 
 
  Decizia dată rezervă incorect examinarea plîngerilor spre administrația instituțiilor de detenție și spre procuratura generală. Examinarea plîngerilor de către administrația instituției de detenție este discalificată pe motiv că nu îndeplinește cerințele de un organ autonom și independent, se revigorează de fapt conflictul de interese instituțional. Examinarea plîngerilor de către procuratura contravine nu doar practicii europene privind atribuțiile procuraturii ca organ responsabil de urmărirea penală, se constată chiar un conflict de interese instituțional prin cumulare a două funcții incompatibile (susținerea învinuirii și apărarea drepturilor condamnaților), dar și contravine prevederilor Concepției de reformare a procuraturii inițiate de Ministerul Justiției și Procuratura generală (se află în examinare în cadrul Parlamentului).
   
  Se cunosc cazurile multiple de încălcare a condițiilor individuale de detenție și aplicarea incorectă a sancțiunilor disciplinare de către administrația instituțiilor de detenție. Deținuții de facto și de jure sunt lipsiți de acces la justiție pre-judiciară cu privire la aceste încălcări, procedura judiciară fiind îngreunată din cauza accesului dificil la asistența juridică. Astfel, problema există și este una de amploare.  Practica europeană la acest capitol promovează înființarea organelor autonome și independente pe lingă instituțiile de detenție și de executare a condamnărilor pentru examinarea plîngerilor menționate. Aceste organe autonome activează sub autoritatea, cu suportul logistic și financiar al Ministerului Justiției fiind compuși din magistrați, procurori și reprezentanți ai societății civile din grupurile profesionale. Acest organ judiciar asigura accesul facil la deplîngerea încălcărilor, rezolvarea rapidă și necostisitoare a disputelor dintre deținuții sau condamnații și administrația, și reduce costurile de administrate a justiției în locurile de executare a sancțiunilor penale. 
 

Share: