Localizarea instituţională eficientă a funcţiilor de prevenire şi de combatere a corupţiei

Localizarea instituţională eficientă a funcţiilor de prevenire şi de combatere a corupţiei

Localizarea instituţională eficientă a funcţiilor de prevenire şi de combatere a corupţiei[EN]
Localizarea instituţională eficientă a funcţiilor de prevenire şi de combatere a corupţiei[RO]
Localizarea instituţională eficientă a funcţiilor de prevenire şi de combatere a corupţiei[RU]

 

 Localizarea instituţională eficientă a funcţiilor de prevenire şi de combatere a corupţiei

 

Cercetarea răspunde la 2 întrebări: 1) care este cea mai eficientă localizare instituţională a funcţiilor actuale de prevenire şi de combatere a corupţiei, 2) care sunt argumentele pentru menţinerea funcţiilor de prevenire în cadrul CNA şi CNI. Studiul oferă o perspectivă de analiză raţională a funcțiilor anticorupționale, este discutată existenţa şi valoarea funcţiilor anticorupţionale ca noţunea definitoare care compune o instituţie publică.

Funcţiile anticorupţionale iniţial trebuie recunoscute în calitate de unităţi formatoare ale instituţiilor publice. Ulterior este necesară înţelegerea exactă a valorii adăugate (schimbarea produsă) a funcţiei, adică care este rostul existenţei acesteia. În final, în baza criteriilor obiective de evaluare se pot formula opţiuni de localizare instituțională a funcţiilor. Această abordare reprezintă un model de analiză a întrebărilor discutate. Studiul generează un set de argumente raţionale pro şi contra opţiunilor de localizare instituțională a funcțiilor discutate, această formează baza de dezbatere educată pe marginea întrebărilor propuse. Studiul nu este exhaustiv, astfel se recunoaște existența altor argumente în favoarea sau în defavoarea soluțiilor recomandate – metodologia propusă generează însă anume acest set de argumente.  

Soluția recomandată cumulează toate punctele forte și avantajele opțiunilor propuse. Sunt posibile de principiu 2 soluții concurente: Soluția 1. Opțiunea A (status quo+) și Soluția 2. Opțiunea A (status quo+) la realizarea funcțiilor de combatere și Opțiunea B (consolidare prevenire) la realizarea funcțiilor de prevenire.

            Soluția 1. Opțiunea A (status quo+) prevede o îmbunătățire treptată cu adresarea deficiențelor în sensul îngust al cuvîntului. Necesită resurse mai puține și reprezintă o evoluție prin învățarea aspectelor deficiente care reprezintă constrîngeri în realizarea eficientă a funcțiilor.

Soluția 2. Opțiunea A (status quo+) la realizarea funcțiilor de combatere și Opțiunea B (consolidare prevenire) la realizarea funcțiilor de prevenire prevede capitalizarea schimbărilor treptate la capitolul funcțiilor de combatere și o consolidare instituțională calitativă a funcțiilor de prevenire prin absorbția tuturor funcțiilor de prevenire în cadrul CNA. Funcțiile de prevenire ar necesita eforturi pe termen mediu pentru realizarea efortului dat.  Privind funcțiile de prevenire un grad mai mare de sinergie, compatibilitatea bună va fi evident. Privind funcțiile de prevenire eficiența poate crește dacă vor fi alocate suficiente resurse de acomodare.

Sunt examinate în detaliu funcţiile de prevenire a corupției existente şi inexistente, dar necesare: 

-          Expertiza riscurilor anticorupţie în proiecte de lege,

-          Planurile instituţionale de  integritate,

-          Testarea integrităţii funcţionarilor publici,

-          Protecţia avertizorilor de integritate,

-          Prevenirea conflictelor de interese şi incompatibilităţilor,

-          Controlul şi publicitatea activelor angajaţilor şi demnitarilor publici,

-          (inexistentă) Recuperarea activelor fraudate în alte jurisdicţii,

-          (inexistentă) Obligaţiunea denunţării ofertei corupţionale.

Dar și funcțiile de combatere a corupției:

-          Urmărirea penală pe cazuri corupționale și spălare de bani,

-          Recuperarea activelor fraudate în alte jurisdicţii,

-          Activitatea operativă pe cazuistică anticorupţională și spălare de bani,

-          Evaluarea riscurilor tematice (subiecte) a fenomenului corupţiei în anumite domenii.

Metodologia are la bază următoarea următoarea logică: 1) înțelegerea cauzelor corupției și relațiilor cu funcțiile de prevenire și combatere, 2) identificarea sumară şi edificarea a funcţiilor de prevenire şi de combatere a corupţiei cu localizarea insituţională curenta a acestora, 3) evaluarea localizării instituţionale eficiente în baza criteriilor obiective (capacităţile instituţionale, compatibilitatea şi sinergia funcţiilor, eficienţa în realizarea funcţiilor), 4) generarea opțiunilor posibile și compararea acestora în baza criteriilor raționale de evaluare, 5) formularea soluției sau soluțiilor recomandările care cumulează cel mai bine punctele forte și avantajele opțiunilor discutate în baza criteriilor de evaluare.

Experienţa internaţională este adusă la prezentarea standardului de funcţionare efcientă a funcţiilor discutate şi justificarea existenţei şi introducerii funcţiilor de prevenire. Studiul este limitat doar la metodele secundare de analiza (folosirea cercetărilor naţionale şi internaţionale existente, legislaţia actuală), nu sunt colectate datele primare prin analiza funcţională şi instituţională pentru a concluziona calitativ şi cantitativ asupra exercitării funcţiilor actuale de prevenire.  Cercetarea a fost realizată în termen de timp redus de doar o săptămănă. Nu este examinat constrîngerile cadrului legislativ în realizarea funcţiilor instituţionale. Studiul recunoaște necesitatea realizării unei evaluări autentice funcționale și instituționale pentru a aduce probe și evidențe de politici din prima sursă și a demonstra rezultatele calitative din acest raport.

Abrevieri și definiții:

Funcția – activitatea instituțională desfășurată de facto, care poate fi măsurată ca efort și finalitate, Subfuncția – elementele cheie componente ale funcției,

CNA – Centrul Naţional Anticorupţie, CNI- Comisia Naţională de Integritate.

This research is possible due to the support from the Rule of Law Program of the Netherlands Ministry of Foreign Affairs program. The author is only responsible for the content of the research

 

 

Share: