Analiza independenţei instituţionale Centrului Național Anticorupție

Analiza independenţei instituţionale  Centrului Național Anticorupție

 

 

Analiza independenţei instituţionale  Centrului Național Anticorupție

 

STANDARDE INTERNAȚIONALE - Agenţiile anticorupţie
Transparency International
1. Riscul abuzurilor sau activităților partizane poate fi minimizat dacă mecanismul de numire asigură
suportul general al persoanei numite de Parlament, spre deosebire de Guvern, și există un
mecanism de raportare în afara Guvernului (de ex., o subcomisie parlamentară cu
reprezentarea tuturor partidelor majore). Un punct slab al multor scheme legislative apare
când Președintele (sau orice personalitate politică) deține prea mult control asupra numirilor
și operațiunilor în cadrul Agenției Anticorupție. Președintele este șeful Executivului, și membrii
Executivului de asemenea pot ceda în fața ispitei. În acest caz, Președintele ar putea fi pus în fața
unei decizii dificile de a urmări în justiție pe colegii săi politici apropiați.
2. Astfel, este important ca procedura de numire să țină cont de faptul că rolul persoanei numite va fi
de a face verificări asupra Executivului și, în special, partidului politic care se află la putere. Dacă
Executivul sau partidul de guvernare ar avea control deplin asupra numirii, aceasta ar duce la
o pierdere imediată a eficienței practice și încrederii cetățenilor. În cel mai bun caz, persoanele
numite ar risca să fie văzute ca susținătorii selectați special pentru a proteja guvernarea. În cel mai
rău caz, ei ar fi percepuți ca instrumente de intimidare a opoziției. Prin urmare, procedura de
numire trebuie să implice mai mulți actori și nu doar cei care se află la putere.
3. Procedura concertă de numire va fi diferită de la stat la stat, dar fiecare din ele trebuie să-și pună
întrebarea, dacă mecanismul propus asigură independența procesului de numire. Acesta
trebuie să garanteze probabilitatea numirii unei persoane independente, care dă dovadă de
integritate, și să acorde acestei persoane protecția adecvată în perioada deținerii funcției.
Funcționarul trebuie să fie acordat aceleași drepturi referitoare la deținerea funcției ca și un
judecător al Curții Supreme de Justiție. Eliberarea din funcție niciodată nu trebuie să rămână la
discreția forțelor politice, ci va avea loc doar în conformitate cu o procedură prevăzută și deschisă,
și doar din motivul necompetenței sau unor încălcări.1
4. O atenție deosebită trebuie acordată procedurilor de numire, și garanțiilor de securitate a
deținerii funcției pentru înalți funcționari din cadrul Agenției, pentru a asigura că doar
persoanele care se bucură de încrederea societății dețin aceste funcții. Mai mult ca atât, este
deosebit de importantă monitorizarea performanței funcționarilor la toate nivelele din cadrul
Agenției. Însă, așa cum Agenția Anticorupție poate fi susceptibilă față de conducerea guvernului, ea
poate fi folosită ca o armă de persecutare a oponenților politici. Chiar și în cazul în care
independența funcției este respectată și Agenția este în stare să funcționeze liber, ea ocupă o arie
extrem de dificilă.2
1 Pagina 97, Capitolul 11. Agenția Anticorupție Independentă, Jeremy Pope, Confronting Corruption: The Elements of a
National Integrity System, Transparency International, TI Source Book, 2000,
http://www.transparency.org/publications/sourcebook.
2 Pagina 103, Capitolul 11. Agenția Anticorupție Independentă, Jeremy Pope, Confronting Corruption: The Elements of a
National Integrity System, Transparency International, TI Source Book, 2000,
http://www.transparency.org/publications/sourcebook.

 

Share: