Responsabilitatea instituțională a Procuraturii

Responsabilitatea instituțională a Procuraturii

Institutional Responsibility Prosecutor[EN]
Responsabilitatea instituțională a Procuraturii[RO]
Институциональная ответственность прокурора[RU]

 

 

 

Responsabilitatea instituțională a Procuraturii

 

 

Scopul acestui raport este de a prezenta o analiză detaliată a sistemului de evaluare a performanțelor instituționale ale Procuraturii. Evaluarea performanțelor instituționale ale procuraturii se prezintă în baza unei metodologii elaborate de către autor și ancorate pe bunele practici din țările cu democrații consolidate și practicile Europene instituționale (inclusiv exemplele din Marea Britanie, SUA, Canada, Irlanda, Noua Zeelandă, Australia, Norvegia, Suedia și Franța pe de o parte și practicile emergente bune din țările Europei de Est cum ar fi: România, Georgia și altele). Metodologia abordează cîteva aspect indispensabile responsabilității instituționale: 1) Formarea priorităților (Priorități), 2) Monitorizarea și evaluarea performanțelor instituționale (Performanțe), dar și 3) Responsabilitatea instituțională externă (Responsabilitate).

Practica și metodologia evaluării instituționale este pe larg utilizată de diverse organisme internaționale.[1] În cazul Republicii Moldova Acordul de finanțare  din partea UE specfică necesitatea introducerii unui sistem de evaluare a performanțelor instituționale[2]: un sistem de monitorizare a performanței, susținut de generarea de statistici relevante și instituirea unui sistem de gestionare a informațiilor la nivel de sector, compatibil între diferite instituții și etape ale procesului de justiție. Autorul aduce o contribuție directă pentru facilutarea înțelegerii comprehensive a factorilor decizionali și societății asupra stării lucrurilor cu responsabilitatea instituțională a Procuraturii.

Concluzia generală a raportului este ca mecanismle de responsabilitate instituționalpă sunt subdezvoltate, mult sub nivelul standardelor internaționale. Subdezvoltarea mecanismelor de responsabilizare instituțională rezultă în ineficacitatea activității Procuraturii, ineficiența utilizării resurselor limitate și gradul scazut de încredere din partea societății în instituția procuraturii în Republica Moldova.

Calculele pentru fiecare domeniu conferă situația: 25% de conformare la promovarea priorităților, 33% de conformare la monitorizarea performanțelor și 47%  de conformare la mecanismele de responsabilitate. Per general atestăm dezvoltarea slabă a instrumentelor de responsabilizare a Procuraturii.[2] HOTĂRÎRE din  02.09.2013 Nr. 669 privind aprobarea Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul de suport al reformei justiţiei, semnat la Bruxelles la 14 iunie 2013 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349537

Share: