Opinia CReDO privind subiectele suplimentare a ordinii de zi a şedinţei Guvernului din 28.06.2014

Opinia CReDO privind subiectele suplimentare a ordinii de zi a şedinţei Guvernului din 28.06.2014

Opinia CNP 28.06.2014[EN]
Opinia CNP 28.06.2014[RO]
Opinia CNP 28.06.2014[RU]


28.06.2014, ora 8.00

RE: Şedinţa Cabinetului de Miniştri din 28.06.2014.

1.5. Privind subiectele suplimentare

Considerăm necesară adoptarea modificărilor legislative inițial introduse pe agenda Cabinetului de Miniștri din 25.06.2014 la pnct 33, a se vedea Opinia CNP din 25.06.2014. Proiectul de lege a fost suspus procedurilor de transparență. Proiectul de lege are ca scop implementarea urmatoarelor prevederi din Acordul de Asociere UE-RM, anume:

1)  Art.4 – reforma internă - ... asigurarea eficacității în lupta împotriva corupției... asigurarea implementării efective a instrumentelor legale internaționale precum este Convenția ONU împotriva corupției din 2003,

2)  Art.16 – Prevenirea și combaterea crimei organizate, corupției și altor activități ilegale – 1 e) corupția pasivă și activă, atît în sectorul privat, cît și în sectorul public, inclusiv în ceea ce privește abuzul de funcții și influență, 1 f) falsificarea de documente și depunerea declarațiilor false...,

3)    Art. 22 – e) promovarea valorilor etice în serviciul public,

4)   Art. 50 – Lupta împotriva fraudelor și corupției în finanțele publice -  b) îmbunătățirea metodelor pentru combaterea și prevenirea fraudelor și corupției în domeniile prevăzute (finanțele publice)....

Exprimăm susținerea pentru includerea modificărilor necesare de combatere și prevenire a corupției, anume (selectiv):

1)    Specificarea în Codul Penal a noțiunii de prejudiciere a interesului public (art.126(2)),

2)    Specificarea în Codul Penal a noțiunii de Conflictul de interese (art.329-1),

3)  Facilitarea procedurii de realizare a testării integrității în sectorul public pentru promovarea integrității și încrederii în secotrul public,

4)   Precizarea prin acoperirea exhaustivă a fenomenului corupției în legea cu privire la prevenirea și combaterea corupției,

5)    Fortificarea obligativității funcției de evaluare a riscurilor de corupție în activitatea de elaborare a politicilor, actelor normative și adoptării deciziilor de autoritățile publice.

6)   Specificarea și introducerea expresă a responsabilității pentru diverse forme de nerespectare a regimului de declarare a veniturilor, conflictelor de interese, inclusiv pentru neconformări procedurale sau materiale, nerespectarea obligațiunilor pentru declararea influențelor necorespunzătoare, tainuirea actelor de corupție, obstrucționarea acestora.

7)  Introducerea răspunderii contravenționale pentru acte de favoritism, conflictul de interese și nedeclararea acestuia, încălcarea regimului de incompatibilitate, etc.

Considerăm că aceste modificări legislative, în redacția propusă inițial, pentru examinare în ședința Cabinetului de Miniștri  trebuie introdusă pe agenda acestuia în regim de urgență.

2) Constatări cu privire la neîncadrarea deplină a unor proiecte de reglementări în procedura de transparenţa decizională

Atenţionăm că unele proiecte de legi sau proiecte de acte normative nu sunt supuse integral procedurii de consultare conform cerinţelor Legii privind transparenţa în procesul decizional nr. 215-217 din 05.12.2008 şi Procedurilor interne ale Cancelariei de Stat de asigurare a transparenţei în procesul decizional din 22.04.2010.

          Pentru (OZ) a Cabinetului de Miniştri din 28.06.2014. o serie de proiecte de legi şi acte normative pe ordinea de zi nu s-au încadrat în cerinţele procedurii de transparenţă decizională.

Neîncadrarea proiectelor de acte legislative şi normative:

1)    Nr 2.

Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2014 nr.339 din 23 decembrie 2013*

dl A.Arapu

2)    Nr 3.

Cu  privire  la  aprobarea  proiectului  de  lege  pentru  modificarea unor acte legislative

dl A.Arapu

3)    Nr 5.

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

dl A.Arapu

4)    Nr 8.

Cu privire la aprobarea proiectului de lege  pentru  modificarea şi completarea unor acte legislative

dna V.Buliga

5)    Nr 9.

Cu privire la aprobarea  proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

dna V.Buliga

6)    Nr 10.

Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea  şi completarea  Legii nr. 1591-XV din 26 decembrie 2002 privind protecţia  socială  suplimentară  a  unor  beneficiari de  pensii, stabilite în sistemul public de asigurări sociale


dna V.Buliga

Neîncadrarea proiectelor de acte decizionale colegiale în forma de avize:

7)    Nr 6.

Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind preluarea unei datorii de către stat

dl A.Arapu

 

Share: