Opinia CReDO cu privire la preluarea de către bugetul de stat a datoriei SRL Glorinal în suma de 25 mln lei

Opinia CReDO cu privire la  preluarea de către bugetul de stat a datoriei SRL Glorinal în suma de 25 mln lei

Opinia CNP 28.06.2014[EN]
Opinia CNP 28.06.2014[RO]
Opinia CNP 28.06.2014[RU]


28.06.2014, ora 8.00

RE: Şedinţa Cabinetului de Miniştri din 28.06.2014.

1.2. Privind nr. 6 preluarea de către bugetul de stat a datoriei SRL Glorinal în suma de 25 mln lei pentru lucrările de restaurare a monumentelor și stingerea datoriilor fiscale, de asigurări, de sănătate, penalităților aferente 

Nu susținem categoric adoptarea acestei hotărîri pe motiv că aceasta încalcă:

1) principiul legalității adoptării actului normativ (derogarea de la Codul fiscal, legea bugetului asigurărilor sociale, legea privind sistemul public de asigurări sociale, legea privind datoria publică care nu prevăd motive invocate pentru derogare),

2) principiul de risc înalt de coruptibilitate a actului individual de scutire a plăților fiscale și nefiscale și preluarea datoriei private în contul statului (neclaritatea și netransparența relației contractuale inițiale SRL Glorinal și Complexul monastic Churchi-proprietatea statului, inclusiv lipsa referinței la prevederile contractuale, volumul de servicii constatate ca efectuate și acceptate, inclusiv ca calitate),

3) principiul tratamentului preferențial a unui actor privat contrar legii privind ajutorul de stat (scutirea de unele obligațiuni fiscale, ajutor direct în suma de peste 25 mln lei).

Nota informativă trece cu tăcere existența Contractului de lucrări și servicii încheiat dintre SRL Glorinal pe de o parte și pe de altă parte beneficiarii lucrărilor (Mănăstîrea Curchi și Statul), lipsesc referințe privind volumul de lucrări și calitatea acestora (respectarea principiilor de restaurare a monumentelor) fiind obligația Consiliului de Observatori al procesului de reconstrucție a Complexului monastic Curchi[1], (Consiliul fiind desființat printr-o decizie recentă a Cabinetului de Miniștri din 2013)[2].

Lipsesc informații privind desfășurarea procedurilor de achiziții publice[3] pentru finanțarea lucrărilor de restaurare, inclusiv este neclar rolul Curții de conturi[4] în vegherea procedurilor de transparență în utilizarea banilor publici. Nu este clar cum a fost desfășurată procedura de achiziții publice, cine a organizat aceasta, dacă Consiliul a fost implicat în recunoaşterea cheltuielilor efectuate și recepționarea și conformarea lucrurilor efectuate la rigorile legii privind ocrotirea monumentelor istorice și arhitecturale.[5]

Lipsește claritatea asupra sumei de 25 de mln lei. Inițiativa legislativă din 4 iulie 2013 a proiectului de lege nr.306 indică suma de 13 mln lei în contul datoriilor formate în executarea lucrărilor. În avizul Guvernului din 10 iulie 2013, prin Hotărârea nr.506, se specifică că în temeiul amnistiei fiscale operate în anul 2007, SRL „Glorinal” a beneficiat deja, ca şi restul întreprinderilor, de anularea tuturor restanţelor faţă de bugetul public naţional la compartimentul „plăţi fiscale”, adică probabil suma pretinsă de 13 mln invocată inițial este exagerată. Guvernul prin avizul menționat contestă existența relațiilor contractuale cu SRL Glorinal. 

În proiectul de lege se face referință la așa numite proceduri de derogare de la Codul Fiscal, legea bugetului asigurărilor sociale, legea privind sistemul public de asigurări sociale, legea privind datoria publică, etc. atunci cînd în realitate aceste acte normative nu conțin proceduri de derogare și nici motive materiale motivante invocarea necesității de derogare. Prin urmare proiectul de lege este implicit ilegal.
Curtea Constituțională prin hotărîrea din 13.02.2014[6] recunoaște neconstituțională Legea nr.199 din 12 iulie 2013 privind scutirea de plată unor impozite, contribuții, prime și defalcări, precum și privind anularea majorărilor de întârziere și a amenzilor aferente acestora - o lege cu conținut similar la sesizarea deputaților în Parlament[7] invocînd, pe lîngă argumentele de transparență și de procedură, argumentul „... în conformitate cu exigenţele constituţionale, orice iniţiativă sau propunere legislativă cu impact bugetar urmează a fi prezentată numai după identificarea sursei de finanţare.”[8] Or, proiectul de lege nu conține propunere de modificare a legii bugetului de stat. avizul Guvernului din 10 iulie 2013, prin Hotărârea nr.506, se specifică  lipsei resurselor financiare disponibile în bugetul de stat, pentru redresarea situaţiei SRL „Glorinal”. 

În lipsa clarității enunțate, preluarea datoriilor în suma de 25 mln lei în favoarea SRL Glorinal reprezintă o încălcare directă a prevederilor legii concurenței (art.34(2) Autorităţile administraţiei publice transmit Consiliului Concurenţei spre avizare proiectele de acte legislative şi normative care au sau pot avea impact anticoncurenţial.)[9] și legii privind ajutorul de stat (art. 6(2b,c) preluarea de datorii, anulare de impozite, suma depășește 2 mln lei – ajutor minimus)[10] reprezentînd o formă de ajutor de stat ilegal inclusiv pentru neîncadrearea în excepțiile prevăzute  de art. 5.[2] A se vedea Opinia CNP din 13.12.2013

[3] Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166-XIII din 30 aprilie 1997 abrogată in 2007 dupa aprobarea legii privind achizitiile publice, nr.96 din 13.04.2007 http://lex.justice.md/md/324662/

[8] Art. 131 (6) a Constituției RM, art.11(5) a legii procesului bugetar obligativitatea includerii surselor bugetare

Share: