Opinia CReDO cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană în perioada 2014-2016

Opinia CReDO cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană în perioada 2014-2016

Opinia CNP 25.06.2014[EN]
Opinia CNP 25.06.2014[RO]
Opinia CNP 25.06.2014[RU]25.06.2014, ora 8.00

RE: Şedinţa Cabinetului de Miniştri din 25.06.2014.


1.4 Privind nr. 28
Cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană în perioada 2014-2016

Considerăm necesară amînarea examinării proiectului Hotăririi de Guvern pe motiv că proiectul documentului a fost supus dezbaterilor publice începînd cu perioada 28 mai 2014, perioada fiind insuficientă pentru a analiza și a contribui în mod consistent și comprehensiv asupra conținutului documentului. Circularea proiectului Planului de Acțiuni 2014-16 a fost realizată parțial pe capitole, unele capitole au fost expediate în public în luna iunie 2014.

Acordul de asociere cu UE este un document care conține peste 200 de pagini de angajamente pe 6 capitole majore. Proiectul Hotărîrii de Guvern deocamdată nu este publicat în întregime către ședința de Guvern. 

1.5 Privind nr. 33 (versiunea inițială) modificări legislative pentru combaterea corupției, conflictelor de interese, prevenirii riscurilor de corupție

Considerăm necesară adoptarea modificărilor legislative inițial introduse pe agenda Cabinetului de Miniștri ș.a. Punctul 33. Exprimăm nedumirirea pentru excluderea în redacția finală a agendei a modificărilor necesare de combatere și prevenire a corupției, anume (selectiv):

1)  Specificarea în Codul Penal a noțiunii de prejudiciere a interesului public (art.126(2)),

2)  Specificarea în Codul Penal a noțiunii de Conflict de interese (art.329-1),

3)  Facilitarea procedurii de realizare a testării integrității în sectorul public pentru promovarea integrității și încrederii în sectorul public,

4) Precizarea prin acoperirea exhaustivă a fenomenului corupției în legea cu privire la prevenirea și combaterea corupției,

5) Fortificarea obligativității funcției de evaluare a riscurilor de corupție în activitatea de elaborare a politicilor, actelor normative și adoptării deciziilor de autoritățile publice.

6)  Specificarea și introducerea expresă a responsabilității pentru diverse forme de nerespectare a regimului de declarare a veniturilor, conflictelor de interese, inclusiv pentru neconformări procedurale sau materiale, nerespectarea obligațiunilor pentru declararea influențelor necorespunzătoare, tainuirea actelor de corupție, obstrucționarea acestora.

7) Întroducerea răspunderii contravenționale pentru acte de favoritism, conflictul de interese și nedeclararea acestuia, încălcarea regimului de incompatibilitate, etc.

Considerăm că acestea modificări legislative, în redacția propusă inițial, pentru examinare în ședința Cabinetului de Miniștri  trebuie introdusă pe agenda acestuia în regim de urgență.

2) Constatări cu privire la neîncadrarea deplină a unor proiecte de reglementări în procedura de transparenţa decizională

Atenţionăm că unele proiecte de legi sau proiecte de acte normative nu sunt supuse integral procedurii de consultare conform cerinţelor Legii privind transparenţa în procesul decizional nr. 215-217 din 05.12.2008 şi Procedurilor interne ale Cancelariei de Stat de asigurare a transparenţei în procesul decizional din 22.04.2010.

Pentru (OZ) a Cabinetului de Miniştri din 25.06.2014. o serie de proiecte de legi şi acte normative pe ordinea de zi nu s-au încadrat în cerinţele procedurii de transparenţă decizională.

Neîncadrarea proiectelor de acte legislative şi normative:

1)     Nr 4.

Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexa la Programul naţional strategic în domeniul securităţii demografice a Republicii Moldova (2011-2025)

dna V.Buliga

2)     Nr 9.

Pentru aprobarea Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind suportul în implementarea Planului de acţiuni privind liberalizarea regimului de vize, semnat la 12 iunie 2014

dl Iu.Groza

3)     Nr 11.

Cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului de colaborare comercial-economică dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Armenia

dl V.Lazăr

4)     Nr 12.

Cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de colaborare comercial-economică dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Turkmenistanului

dl V.Lazăr

5)     Nr 13.

Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul-cadru de suport al acordurilor dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, Planul naţional de acţiuni 2013, încheiat la 23 aprilie 2014

dna N.Gherman

6)     Nr 15.

Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului  nr. 1001 din     19 septembrie 2001  

dl E.Carpov

7)     Nr 16.

Cu privire la aprobarea Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul „Măsuri de consolidare a încrederii", PNA 2013, semnat la  26 martie 2014

dl E.Carpov

8)     Nr 17.

Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.399 din 12 iunie 2012

dna T.Potîng

9)     Nr 18.

Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010  cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară

dl V.Bumacov

10)  Nr 20.

Privind casarea unor plantații perene

dl V.Bumacov

11)  Nr 21.

Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova

dl A.Arapu

12)  Nr 22.

Cu privire la modificarea punctului 2 din Hotărîrea Guvernului nr.693 din 4 septembrie 2013

dl A.Arapu

13)  Nr 24.

Pentru aprobarea Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul de suport al implementării reformei învăţămîntului vocaţional/tehnic din Republica Moldova, semnat la 15 mai 2014

dna M.Sandu

14)  Nr 25.

Privind edificarea monumentului poetului Dumitru Matcovschi în s. Vadul-Raşcov, r-nul Şoldăneşti

dna M.Babuc

15)  Nr 26.

Cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Programului de cooperare dintre Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii şi Protecţiei Monumentelor al Georgiei pentru anii 2014-2017

dna M.Babuc

16)  Nr 27.

Cu privire la transmiterea şi modificarea destinaţiei unor terenuri

dl V.Botnari

17) Nr 31.   

Pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de atribuire, modificare a destinaţiei şi schimbul terenurilor

dl A.Ghilaș

18) Nr 32.   

Cu privire la aprobarea stemei, drapelului și Regulamentului de utilizare a stemei și a drapelului Serviciului Fiscal de Stat  

dl A.Arapu

19) Nr 33.   

Pentru aprobarea semnării Acordului de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Serbia în domeniul educaţiei, ştiinţei şi inovării

dna M.Sandu

20) Nr 34.   

Cu privire la aprobarea semnării Protocolului adiţional  la Acordul privind transporturile aeriene dintre Guvernul  Republicii Moldova şi Guvernul Statului Israel,  semnat la Ierusalim la 22 iunie 1997

dl Iu.Armaș

21) Nr 35.   

Cu privire la fondarea întreprinderii de stat „Vestmoldtransgaz"

dl V.Lazăr

22) Nr 36.   

Cu privire la crearea Comisiei pentru cercetarea prealabilă privind declararea utilităţii publice de interes naţional a lucrărilor de reabilitare a sistemelor centralizate de irigare Lopatna, Criuleni, Jora de Jos, Coşniţa,  Roşcani, Puhăceni, Blindeşti, Grozeşti, Leova Sud şi Chircani-Zîrneşti

dl S.Palihovici

 

 

 

Share: