Opinia CReDO cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.399 din 12 iunie 2012 (Regulamentul comisiei Naționale de decernare a premiiilor)

Opinia CReDO cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.399 din 12 iunie 2012 (Regulamentul comisiei Naționale de decernare a premiiilor)

Opinia CNP 25.06.2014[EN]
Opinia CNP 25.06.2014[RO]
Opinia CNP 25.06.2014[RU]

 25.06.2014, ora 8.00

RE: Şedinţa Cabinetului de Miniştri din 25.06.2014.


1.3 Privind nr. 17
Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.399 din 12 iunie 2012 (Regulamentul comisiei Naționale de decernare a premiiilor)

Susținem modificările propuse în proiectul de Hotărîre de Guvern cu cîteva propuneri suplimentare la redacția actuală a Regulamentului formulăm următoarele propuneri[1] (propunerile expuse verbal la una din ședințele Comisiei de către reprezentanții societății civile):

  1. Punctul 22. Cancelaria de stat va menține o pagină electronică care conține toate informațiile relevante procesului de decernare a premiilor naționale. 23. Pagina electronică dedicată va conține informații privind: 1) Regulamentul decernării premiilor naționale și Metodologia de selectare a candidaților. 2) Personalitățile publice nominalizate pentru premiul național și deținătorii premiilor naționale de la fondarea acesteia cu indicarea domeniului și rezultatelor principale ale cîștigătorilor și instituțiile și persoanele care a realizat nominalizarea respectivă. 3)  În perioada de desfășurarea procesului de nominalizare și selectare se vor publica persoanele nominalizate inclusiv cine nominalizează și informația relevantă rezultatelor obținute care justifică nominalizarea. 4) Persoanele admise și motivarea pentru selectarea acestora inlcusiv rezultatele finale.Întroducerea secțiunii suplimentare V-1. Transparența în procesul de decernare a premiilor naționale.
  2. Introducerea pnct 14-1 în secțiunea IV. Unul din criteriile de selctare a persoanelor nominalizate și selectate pentru premiul național este criteriul de reprezentativitatea gender pe fiecare categorie nominalizată și cîștigătoare.

 

 

Share: