Opinia CReDO pentru completarea anexei nr. 4

Opinia CReDO pentru completarea anexei nr. 4

Opinia CNP 19.03.2014[EN]
Opinia CNP 19.03.2014[RO]
Opinia CNP 19.03.2014[RU]

 

19.03.2014, ora 08.00

RE: Şedinţa Cabinetului de Miniştri din 19.03.2014.

1) Opinia cu referire la subiectele din OZ la capitolul conţinutului obiectului de reglementare:


1.3. Subiectul 7.
Pentru completarea anexei nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 127 din 8 februarie 2008

Nu susținem adoptarea modificărilor Regulamentul de formare și utilizare a mijloacelor Fondului național pentru dezvoltarea regională pe motiv că modificările reprezintă de facto o formă a  ajutorului de stat în favoarea unor companii private. 

Intenția: Acordarea mijloacelor financiare din Fondul național pentru dezvoltarea regională pentru parcurile industriale în scopul dezvoltării infrastructurii și conectării la utilitățile publice prin includerea în obiectivele (art. 5, a)) și mijloacele (art.22 c)).

Modificările implică interferențe directe cu legea cu privire la ajutorul de stat şi legea concurenţei prin posibilitatea tratamentului legiferat preferenţial nejustificat și transparenţei reduse de gestionare a  banilor publici. Toate parcurile industriale reprezentă agenți economici - gestionarii afacerilor – actualmente fiind beneficiarii de cîteva forme de ajutor de stat (facilități fiscale, regim facil de activitate și control de stat, conectare la utilitățile publice), o parte din parcurile industriale reprezintă agenți economici unici. Posibilitatea acordării sprijinului financiar, în special neplafonat, pentru dezvoltarea infrastructurii și pentru conectarea la utilitățile publice este o forma clară legiferată de acordare a ajutorului de stat.

Statutul de parc industrial deja reprezintă un tratament favorabil datorită facilităților menționate, acordarea ajutorului de la bugetul de stat neplafonat conferă ajutorul de stat suplimentar, care în formula actuală a regulamentului, nu indică necesitatea respectării prevederilor legii cu privire la ajutorul de stat de notificare imediată și solicitare în unele condiții a avizului din partea Consiliului Concurenței. În Nota informativă și Tabelul divergențelor nu se regăsește opinia Consiliului Concurenței.

Recomandăm:

1.     Amînarea adoptării modificărilor propuse pe motiv că acestea reprezintă o formă directă legiferată a ajutorului de stat neplafonat care ridică contradicții cu legea cu privire la ajutorul de stat.

2.         În experiența regională, rezidenții parcurilor industriale pot deveni beneficiari ajutorului de stat PLAFONAT, însă nu parcurile industriale ca atare, prin urmare accesul la ajutorul de stat trebuie realizat pentru rezidenții acestora (În experiența României sau în Slovacia există programe și scheme de sprijin pentru rezidenții parcurilor industriale, acestea fiind plafonate cu 200 000 euro.[1]).

3.          Procedura de funcționare are de asigurat un nivel mai înalt de transperență pentru acordarea mijloacelor din fondurile de dezvoltare regionale, (capitolul IV, Modul de funcționare a Consiliului regional din regulamentul cadru a Consiliului regional) inclusiv:

a. Anunţarea concursului pentru acordarea ajutoarelor financiare nerambursabile cu enunţarea criteriilor de evaluare a propunerilor prin plasarea informaţiei pe fiecare obiect al privatizării. Termenul desfăşurării procedurii va fi suficient[2],

b. Plasarea publică a listei aplicanţilor şi celor selectaţi pentru participare inclusiv a explicaţiilor privind decizia de a nu admite unii aplicanți, dacă aceştia există,.

c. Publicarea cîștigătorilor şi publicarea Contractului final semnat cu fiecare cîștigator,

d. Publicarea rapoartelor şi informaţiilor despre întreagă procedura de implementare pe pagina electronică a autorităţii responsabile de acest proces.

e. Pentru referinţă şi comparaţie pot fi aduse  platformelor electronice din Europa şi America de nord pentru procedurile de acordare a ajutoarelor nerambursabile și de licitații publice[3]:

-          Uniunea Europeană (UE): http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do,

-          Irlanda: etenders.gov.ie,

-          Marea Britanie: http://gps.cabinetoffice.gov.uk/,

-          Statele Unite ale Americii (SUA): 1) fbo.gov şi 2) usaspending.gov,

-          Canada: https://buyandsell.gc.ca,

-          Federaţia Rusă: http://zakupki.gov.ru.

Pentru vizualizarea informaţiei despre licitaţiile publice nu se cere înregistrare sau autorizare, inclusiv pentru a accesa informaţia generală despre fiecare licitaţie (caracteristicile licitaţiei, documentaţia generală, termenii). Înregistrarea se solicită doar pentru candidaţii la procesul de licitaţie. 

2) Constatări cu privire la neîncadrarea deplină a unor proiecte de reglementări în procedura de transparenţa decizională

Atenţionăm că unele proiecte de legi sau proiecte de acte normative nu sunt supuse integral procedurii de consultare conform cerinţelor Legii privind transparenţa în procesul decizional nr. 215-217 din 05.12.2008 şi Procedurilor interne ale Cancelariei de Stat de asigurare a transparenţei în procesul decizional din 22.04.2010.

          Pentru (OZ) a Cabinetului de Miniştri din 12.03.2014. o serie de proiecte de legi şi acte normative pe ordinea de zi nu s-au încadrat în cerinţele procedurii de transparenţă decizională.

Neîncadrarea proiectelor de acte legislative şi normative:

1)Nr .

 

 

2)Nr .

 

 

3)Nr .

 

 

4)Nr .

 

 

5)Nr .

 

 

6)Nr .

 

 

Neîncadrarea proiectelor de acte decizionale colegiale în forma de avize:

7)Nr .

 

 

8)Nr .

 

 

9)Nr .

 

 


[2] 24. The general principles for a public tendering process are:

(a) The tender notice should be widely publicized and should provide summary information on the assets, should fix the date of bidding and should invite prospective bidders to obtain the tender document; World Bank Guidelines on privatisation, 2002

[3] Rezolvarea carențelor transparenței decizionale a Guvernului Republicii Moldova perioada: 04.2012-12.2013, Consiliul Național pentru Participare (CNP), www.CNP.md

Share: