Apel Public AAC și CNP către Guven pentru aprobarea pachetului anticorupție și integritate

Apel Public AAC și CNP către Guven pentru aprobarea pachetului anticorupție și integritateDeclarația Alianței Anticorupție și CNP privind necesitatea reformelor

01.07.2014

Alianţa Anticorupţie și Consiliul Național pentru Participare (CNP), asociațiile active în domeniul prevenirii, diminuării şi eradicării fenomenului corupţiei din Republica Moldova, consideră oportună adresarea către instituţiile abilitate ale statului în privința continuării reformării sectorului justiției, prevenirii şi combaterii corupției și consolidării sistemului de integritate prin aprobarea și adoptarea politicilor de anticorupție și de asigurare a  integrității.

Constată, cu regret, că proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative a figurat deja de 2 ori pe ordinea de zi a 2 ședințe de Guvern, din 25 și 28 iunie 2014.

Consideră necesară adoptarea modificărilor legislative inițial introduse pe agendele a 2 ședințe ale  Cabinetului de Miniștri.

Exprimă nedumirirea privind excluderea din redacțiile finale ale agendelor a modificărilor necesare prevenirii şi combaterii corupției, conflictelor de interese, și riscurilor de corupție, și în special, selectiv:

 1. Specificarea în Codul Penal a noțiunii de prejudiciere a interesului public (art.126(2)),
 2. Specificarea în Codul Penal a noțiunii de Conflictul de interese (art.329-1),
 3. Facilitarea procedurii de realizare a testării integrității în sectorul public pentru promovarea integrității și încrederii în secotrul public,
 4. Precizarea prin acoperirea exhaustivă a fenomenului corupției în legea cu privire la prevenirea și combaterea corupției,
 5. Fortificarea obligativității funcției de evaluare a riscurilor de corupție în activitatea de elaboarre a politicilor, actelor normative și adoptării deciziilor de auritățile publice.
 6. Specificarea și introducerea expresă a responsabilității pentru dverse forme de nerespectare a regimului de declarare a veniturilor, conflictelor de interese, inclusiv pentru neconformări procedurale sau materiale, nerespectarea obligațiunilor pentru declararea influențelor necorespunzătoare, tainuirea actelor de corupție, onstrucționarea acestora.
 7. Inroducerea răspunederii contravenționale pentru acte de favoritism, conflictul de interese și nedeclararea acestuia, încălcarea regimului de incompatibilitate, etc.

Consideră necesară adoptarea modificărilor legislative deoarece proiectul de lege a fost suspus procedurilor de transparență și are ca scop implementarea urmatoarelor prevederi din Acordul de Asociere UE-RM, anume:

 1. Art.4 – reforma internă - ... asigurarea eficacității în lupta împotriva corupției ... asigurarea implementării efective a instrumentelor legale internaționale precum este Convenția ONU împotriva corupției din 2003,
 2. Art.16 – Prevenirea și combaterea crimei organizate, corupției și altor activități ilegale – 1e) corupția pasivă și activă, atît în sectorul privat, cît și în sectorul public, inclusiv în ceea ce privește abuzul de funcții și influență, 1f) falsificarea de documente și depunerea declarațiilor false ...,
 3. Art. 22 – e) promovarea valorilor etice în serviciul public,
 4. Art. 50 – Lupta împotriva fraudelor și corupției în finațele publice -  b) îmbunătățirea metodelor pentru combaterea și prevenirea fraudelor și corupției în domeniile prevăzute (finanțele publice)....

Consideră, că aceste modificări legislative, în redacția propusă inițial, pentru examinare în ședința Cabinetului de Miniștri  trebuie introduse pe agenda acestuia în regim de urgență.

 

Share: