Opinia CReDO cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului

Opinia CReDO cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului
 
 
Opinia CReDO cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului
 
 
 
 
 
 Nu susținem desființarea Comisiei interdepartamentale de control pentru asigurarea securității asistenței farmaceutice și contracararea importului ilicit de medicamente. Aducem argumente că obiectivele Comisiei nu au fost atinse, sarcinile principale de activitate rămîn în continuare relevante pentru sănătatea publică și securitatea națională, și  funcțiile de monitorizare, coordonare, analiză, elaborare a unor propuneri legislative și mecanisme de implementare nu sunt asigurate de nici o altă structură din domeniu. Recomandăm actualizarea componenței Comisiei și revigorarea activității acesteia.
 
 Comisia interdepartamentală a fost creată în scopul supravegherii și perfecționării activităților orientate spre asigurarea la nivel național a accesului populației la medicamente eficiente, inofensive și de bună calitate, precum și pentru neadmiterea importului ilicit de medicamente. Problema rămîne în continuare relevantă, și este reflectată în Directiva Uniunii Europene 2011/62/UE, care denotă că are loc o creștere alarmantă a numărului de medicamente detectate care sunt falsificate în ceea ce privește identitatea, istoricul sau sursa acestora. Aceste medicamente conțin de obicei ingrediente inferioare standardelor sau falsificate, sau ingredientele care includ substanțe active lipsesc sau există în doze incorecte, prezentând astfel o amenințare importantă pentru sănătatea publică și securitatea națională.
 
 În sarcina Comisiei au fost puse unele funcții importante care nu au fost pe deplin realizate și rămîn în continuare actuale, inclusiv :
• monitorizarea activităţilor desfăşurate de serviciile cu competenţe şi responsabilităţi în domeniul importului, producerii, scoaterii pe piaţă şi comercializării medicamentelor şi asigurării calităţii asistenţei cu medicamente acordate populaţiei;
• studierea experienţei internaţionale de prevenire a importului şi comercializării ilicite de medicamente;
• elaborarea şi înaintarea unor propuneri de modificare a legislaţiei privind controlul asupra combaterii importului şi comercializării ilicite de medicamente;
• evaluarea datelor statistice privind circulaţia şi utilizarea medicamentelor la intern;
• elaborarea, în comun cu ministerele şi departamentele interesate, a planurilor de activitate şi a măsurilor orientate spre prevenirea importului ilicit, falsificării şi comercializării medicamentelor contrafăcute;
• coordonarea activităţii respective şi cooperarea cu organizaţiile non-guvernamentale şi asociaţiile obşteşti;
• elaborarea mecanismelor de realizare a normativelor adoptate.
 
În special, rapoartele de evaluare a fenomenului falsificării medicamentelor, datele statistice și un plan de acțiuni clar pentru contracararea acestui fenomen deocamdată lipsesc. Un șir de instituții publice au atribuții și responsabilități în domeniu, dar nici una nu asigură întreg spectrul funcțiilor menționate mai sus și nu este poziționată pentru a asigura coordonarea activităților Ministerului Sănătății, Agenției Medicamentului, Serviciului Vamal, Inspectoratului Fiscal și organelor de forță în domeniul securității farmaceuticelor. 
 
De exemplu, Agenția Medicamentului este responsabilă pentru autorizarea medicamentelor, supravegherea calităţii, controlul asupra activităţii farmaceutice, monitorizarea pieţei medicamentelor, inclusiv a calităţii acestora, și contribuirea la armonizarea legislaţiei în domeniul medicamentului cu aquis-ul comunitar, dar nu are rolul de monitorizare a activităților operative, coordonare a activității unui șir de actori ce ține de combaterea importului și comercializării ilicite de medicamente, sau elaborare a unor planuri de activitate interdepartamentale.
    
Astfel, considerăm oportună menținerea Comisiei interdepartamentale, și actualizarea membrilor acesteia pentru a include reprezentanții următoarelor instituții: 
Ministerul Sănătății
Agenția Medicamentului
Ministerul Afacerilor Interne
Inspectoratul General de Poliție
Poliția de Frontieră
Serviciul Vamal
Serviciul Informații și Securitate
Centrul Național Anticorupție
Ministerul Economiei
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat
Agenția pentru protecția consumatorilor
Asociațiile obștești profesionale în domeniu
 
2) CONSTATĂRI CU PRIVIRE LA NEÎNCADRAREA DEPLINĂ A UNOR PROIECTE DE REGLEMENTĂRI ÎN PROCEDURA DE TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ 
Atenţionăm că unele proiecte de legi sau proiecte de acte normative nu sunt supuse integral procedurii de consultare conform cerinţelor Legii privind transparenţa în procesul decizional nr. 215-217 din 05.12.2008 şi Procedurilor interne ale Cancelariei de Stat de asigurare a transparenţei în procesul decizional din 22.04.2010. 
Pentru (OZ) a Cabinetului de Miniştri din 05.02.2014  o serie de proiecte de legi şi acte normative nu s-au încadrat în cerinţele procedurii de transparenţă decizională.  
 
2.1 neîncadrarea proiectelor de acte legislative şi normative: 

1) Nr 8. Pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării Naţionale din România privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate militare schimbate, semnat la Bucureşti la 2 decembrie 2013
dl V.Marinuța
 
2) Nr 9. Pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării Naţionale din România privind cooperarea în domeniul învăţămîntului militar, semnat la Bucureşti la 2 decembrie 2013
dl V.Marinuța
 
)Nr 13. Cu privire la modificarea destinaţiei unor terenuri
dl A.Ghilaș

Share: