Opinia CReDO cu privire la modificarea Regulamentului privind achiziţiile publice de lucrări

Opinia CReDO cu privire la modificarea Regulamentului privind achiziţiile publice de lucrări

Opinia CNP, 12.02.2014[EN]
Opinia CNP, 12.02.2014[RO]
Opinia CNP, 12.02.2014[RU]


 

Opinia CReDO cu privire la modificarea Regulamentului privind achiziţiile publice de lucrări 
(excluderea obligației autorității contractante de a include în grupul de lucru reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, direcţiilor finanţe şi ai Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale).
 
 

 

Modificarea este justificată, deoarece atribuțiile autorităților publice centrale se referă la elaborarea politicilor în domeniu, și nu la participare în luarea deciziilor pe cazuri concrete de achiziții publice.
Însă, excluderea controlului ex-ante asupra procedurilor de achiziții publice trebuie însoțită de o transparență mai mare a întregului proces, pentru a reduce iregularități și oportunități de corupție.

Mai jos, reiterăm Opiniile CNP din 18.05.2012, 03.10.2012 și 11.09.2013 privind transparența procesului de achiziții publice.
Credem că sunt relevante cîteva întrebări pentru Ministerul autor: 

-  Intenţionează Ministerul Finanţelor să modifice Legea nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice aşa încît lista ofertanţilor (inclusiv preţul oferit), lista cîştigătorilor (inclusiv preţul contractat) în forma uşor accesibilă pe paginile electronice a instituţiilor care gestionează achiziţiile?
- Intenţionează Ministerul Finanţelor să modifice Legea nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice aşa încît instituţiile publice să fie obligate să se conformeze la aceleaşi cerinţe de transparenţă indiferent de valoarea achiziţiei publice?

Considerăm că este necesar de introdus în Regulament un punct obligatoriu care specifică:
1.Structura Studiului de fezabilitate pentru lucrările achiziționate in licitațiile publice,
2.Structura devizelor de cheltuieli la faza de Studiu de fezabilitate pentru obiectele construite.
Justificare:
•în lipsa acestora se prezintă si câștiga proiecte nejustificate conform unor cerințe stricte si indicatori clari de performanță, deci pasibile corupției;
•proiectul de execuție (prezentat la această fază de licitație) adeseori nu conține explicații de ce trebuie construit din banii publici anume așa fel de obiect/infrastructură;
•     este o practica uzuală obligatorie in țările UE;
•     aceste cerințe pot fi specificate după Specificaţii Tehnice (F4.3) din Anexă la Document.

Recomandăm introducerea practicii obligatorii de utilizare a platformelor electronice pentru reflectarea întregului proces de licitaţii publice. Solicităm excluderea cerinţei de înregistrare, certificare şi logare specială în platforma electronică a licitaţiilor publice pentru a vizualiza întreagă informaţia de bază privind licitaţiile publice. Recomandăm evitarea practicii de percepere a taxei de accesare a informaţiei privind licitaţiile publice.
Considerăm  strict necesară folosirea platformei electronice unice în procesul de achiziţii publice prin reflectarea tuturor (în modul obligatoriu) licitaţiilor publice în formatul accesibil. Informaţia generală şi generică despre toate procesele de achiziţii publice trebuie reflectată obligatoriu fără ca cetăţeanul interesat să parcurgă etapele de înregistrare.  

Pentru referinţă şi comparaţie pot fi aduse  platformelor electronice din Europa şi America de Nord:
-Uniunea Europeană (UE): http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do,
-Irlanda: etenders.gov.ie
-Marea Britanie: http://gps.cabinetoffice.gov.uk/
-Statele Unite ale Americii (SUA): 1) fbo.gov şi 2) usaspending.gov,
-Canada:https://buyandsell.gc.ca,
-Federaţia Rusă: http://zakupki.gov.ru.

Pentru vizualizarea informaţiei despre licitaţiile publice nu se cere înregistrare sau autorizare, inclusive pentru a accesa informaţia generală despre fiecare licitaţie (caracteristicile licitaţiei, documentaţia generală, termenii). Înregistrarea se solicit doar pentru candidaţii la procesul de licitaţie.  

Analiza platformei electronice gestionate de Agenţia Achiziţiilor Publice: http://etender.gov.md/public/ - Registrul de stat al achiziţiilor publice -  înregistrează doar o parte din licitaţii (de exemplu, nu au fost identificate achizițiile efectuate de autoritățile publice locale) și conţine informaţii de drept sumare şi neinformative.

Folosirea obligatorie a platformei electronice pentru desfăşurarea licitaţiilor publice şi accesul la informaţiile aferente generice despre întregul proces al licitaţiilor are un efect puternic preventiv asupra combaterii corupţiei în procesul de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor publice, reduce efectele asimetriilor informaţionale şi facilitează încrederea cetăţenilor în actul Guvernării şi administrării treburilor publice. 

Share: