Opinia CReDO privind concepţia de reformare a Procuraturii

Opinia CReDO privind concepţia de reformare a Procuraturii

Opinia CReDO privind concepţia de reformare a Procuraturii[EN]
Opinia CReDO privind concepţia de reformare a Procuraturii[RO]
Opinia CReDO privind concepţia de reformare a Procuraturii[RU]Opinia CReDO privind concepţia de reformare a Procuraturii


Textul actual al Concepției este un document bun, care conține o inventariere foarte bună a problemelor de reformă instituțională (nivelul 1), specificate în expertizările și recomandările diferitor instituții internaționale, inclusiv preluarea practicilor pozitive și recomandărilor relevante.

Rezultatul Procuraturii reformate presupune încrederea mai mare, eficiența și impactul social sporit al activității sale.  Reforma procuraturii implică nu doar reforma de nivelul 1, adică modificarea cadrului instituțional și legal (independența formală, autonomia și precizarea rolului concret al instituției).

Reforma autentică necesită modficări de nivelul 2, adică tehnologiile moderne de activitate, cultivarea încrederii externe și contextualizarea activității procuraturii, reflectarea priorităților și necesităților reale. Societatea va percepe efectul reformării procuraturii în funcție de impactul de pe urma activității sale. Impactul activității procuraturii depinde de schimbările instituțioanle și juridice, însă nu este suficient. 

Astfel, propunem în primul rînd completarea Concepției cu 2 capitole: Responsabilitatea instituțională și Transparența instituțională. Adițional, aducem mai multe propuneri de accentuare a integrității în activitatea Procuraturii. 

Opinia formulată se bazează pe cîteva cercetări elaborate de autor[1] și practica instituțională și de activitate a procuraturilor din alte țări[2].

 


[1] 1) Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO). Analiza independenţei a unor autorităţi şi instituţii publice responsabile de implementarea politicilor din domeniul dreptului,

2) Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO). Evaluarea Independenței și Autonomiei procuraturii generale, 2013

[2] CEE: România, Georgia, democrații dezvoltate: Germania, Franța, Olanda, Japonia, SUA

Mass Media

http://www.europalibera.org/content/article/25231504.html

Share: