Cu privire la poiectul de lege transparenţei decizionale

Cu privire la poiectul de lege transparenţei decizionale

CNP-CREDO opinion on the draftlaw of transparency in decision making[EN]
Draftlaw on transparency in decion making 8.11.13опроект[EN]
Informative note[EN]
Opinia CNP-CREDO cu privire la proiectul de lege transparenţei decizionale[RO]
Proiectul legii transparenţei decizionale 8.11.13[RO]
Nota informativă[RO]
Мнение CNP-CReDO касаемо законопроекта прозрачности принятия решений[RU]
Законопроект прозрачности принятия решений 8.11.13[RU]
Сопроводительная информация[RU]
Opinia este formulata in baza Evaluarea transparentei in procesul decizional[1] pentru perioada: 04.2012-02.2013 si 05.06- 05.12.2013[2]

 

 Sustinem proiectul de lege de modificare a legii cu privire la transparenta decizionala cu exceptia a 3 modificari si cu completarea propusa in textul de mai jos:

 1)      Nu sustinem integral propunerea Ministerului Justitiei.

 La art. 3 alin. (4) dupa cuvintul legislative se adauga cuvintul normative.  Astfel, toate actele normative cu caracter regulatoriu vor fi supuse transparentei decizionale.


2)      Nu sustinem propunerea Ministerului Justitiei.

 La art. 13 alin (4) propunem doar dupa  cuvintul  decizionala de adaugat cuvintul de adoptare. Aceasta precizare reflecta mai bine transparenta procesului decizional de adoptare a deciziei. Totodata, este clar ca art.13 face parte din Capitolul Transparenta procesului de adoptare a deciziilor, adica doar la o parte a procesului decizional. Intregul proces deciyional se compune din procesul decizional de elaborare a deciziei (in cadrul Parlamentului) reglementat prin coraborarea prevederilor legii transparentei decizionale in cap. II Transparenta procesului de elaborare a deciziilor si de prevederile specifice ale Legii cu privire la Regulamentul Parlamentului prin imbogatire a ultimului.


3)       Nu sustinem modificarea art. 16-1 pentru ca acesta instituie doar un regim limitat de responsabilizare pentru nerespectarea transparentei. Propunerea noastra este: 

Art. 16-1. Remediu eficient

(1) Decizia elaborata sau adoptata  se considera nula, pina la remedierea viciilor, daca nu sunt respectate cerintele de transparenta:

 a) publicarea intentiei de elaborare sau adoptare, publicarea  anuntul si informatiilor aferente despre consultare asupra elaborarii sau adoptarii proiectului deciziei,

b) permite accesul persoanelor la sedintele publice sau impiedica implicarea persoanelor interesate in procesul de elaborare a actelor normative de interes public,

(2) Organul care adopta decizia sau dupa caz organul ierarhic superior,  este obligat sa verifice, din oficiu sau la sesizare, daca in procesul de elaborare au fost respectate cerintele transparentei prevazute in prezenta lege.

(3) In cazul in care se constata incalcarea unei cerinИ›e de transparenta prevazute in prezenta lege, organul competent, inclusiv organul care a adoptat decizia, suspenda decizia adoptata si  intreprinde masuri pentru conformarea la cerintele de transaprenta.

(4) Sarcina de a demonstra conformarea la cerinИ›ele de transaperenta revine organului, dupa caz, responsabil de elaborare sau adoptare a deciziei.

 (5) Orice persoana care se considera vatamata in drepturile sale, prevazute de prezenta lege, poate face plingere in conditiile legii constenciouslui administrativ. Plingerea si recursul se judeca in procedura de urgenta si sunt scutite de taxa de stat.

Art. 16-2. Sanctiuni

 (1) Constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza, sau, dupa caz, potrivit legislaЕЈiei muncii, fapta functionarului public care, din motive contrare legii, in conditiile prezentei legi:

a) nu face public intentia de elaborare sau adoptare, nu publica anuntul si informatiile aferente despre consultare asupra elaborarii sau adoptarii proiectului deciziei,

b) nu permite accesul persoanelor la sedintele publice sau impiedica implicarea persoanelor interesate in procesul de elaborare a actelor normative de interes public,

(2) Persoanele care asista la sedintele publice, invitate sau din proprie initiativa, trebuie sa respecte regulamentul de organizare si functionare a autoritatii publice. In cazul in care presedintele de sedinta constata ca o persoana a incalcat regulamentul, va dispune avertizarea si, in ultima instanta, inlaturarea acesteia.

4) Modificarea titlului art. 14 in Exceptiile de transparenta

5) Modificarea art. 14 prin introducerea art 14(1-1) prin care se va preciza criteriile pentru situatia exceptionala, anume: a) elaborarea si adoptarea deciziei cu caracter individual in conditiile necesitatii interventiei care nu poate fi aminata pentru a raspunde unei necesitati sociale stringente, b) elaborarea si adoptarea deciziei cu caracter de programare a activitatii executivului urmare a schimbarilor imprevizibile, inclusiv in domeniul securitatii nationale, relatiilor externe,[3] c) adoptarea deciziei cu caracter regulatoriu care nu creeaza sau modifica de principiu reglementarea raporturilor juridice, dar  clarifica aplicarea acesteia , d) adoptarea avizului la proiectul de lege, la solicitarea expresa a initiatorului.  

6) Modificarea art. 14 prin introducerea art. 14(1-2) prin care se va introduce testul interesului public, anume: a) aplicarea exceptiei de transparenta, in conditiile prevazute de acest articol, este o masura de exceptie, b) exceptia de transparenta se aplica daca se cumulativ se indeplinesc urmatorele conditii: 1) cerintele art. 14(1-1), 2) interventia intirziata devine impractica, 3) exista consensul organului responsabil de adoptarea deciziei, 4) impactul neadoptarii deciziei este negativ.

7) Modificarea art. 10 prin introducerea art. 10(2) Publicarea proiectului de decizie si a materialelor aferente acestora pentru o perioada de cel putin 30 zile lucratoare pe pagina web a acesteia.

8) Modificarea art. 12 prin prezentarea intro redactie noua: Termenul de prezentare a recomandarilor asupra initiereii consultarilor, asupra proiectelor de decizii va constitui cel mult 15 zile lucratoare din data mediatizarii anuntului referitor la initierea elaborarii deciziei sau publicarii proiectului de decizie si a materialelor aferente, cu posibilitatea extinderii acestui termen, dupa caz,

Documentele in format pdf sunt anexate mai jos 1 La elaborarea raportului autorul a incorporate abordarile analiza trasparentei decizionale effectuate de  Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO), www.CReDO.md

2 CNP. Evaluarea transparentei in procesul decizional, Raportul nr. 1. 2012, 04.2012-02.2013

3 In Opinia noastra nici o decizie cu character regulatoriu nu poate evita procedura de transparentaShare: