Oamenii potriviţi la locul potrivit – motorul Legii privind controlul tutunului în Republica Moldova

Oamenii potriviţi la locul potrivit – motorul Legii privind controlul tutunului în Republica Moldova                                  Oamenii potriviţi la locul potrivit – motorul Legii privind controlul tutunului în Republica Moldova


Vestea că Legea privind controlul tutunului a fost aprobată în şedinţa Guvernului consider că este cel mai frumos cadou la acest sfârşit de an pentru toţi promotorii politicilor de control al tutunului, dar şi cetăţenii Republicii Moldova, care vor avea doar de câştigat pe seama implementării acestui act normativ.

După numeroase dezbateri şi dispute controversate între susţinătorii şi opozanţii acestui proiect de lege, interesul pentru sănătatea populaţiei a triumfat astăzi, 17 decembrie, la şedinţa Guvernului RM, prezidată de Prim-ministrul Iurie Leancă.

 Este un eveniment cu adevărat istoric, spre care s-a mers timp îndelungat, investindu-se eforturi  conjugate, bune practici acumulate din experienţa internaţională, dorinţă şi iniţiativă proprie de a dispune de un document de politici publice de sănătate, care ar proteja copiii, tinerii, mamele/femeile, cetăţenii, în general, de expunerea de fumul de tutun; ar reglementa norme referitoare la constituenţii produselor ce conţin tutun; norme referitoare la ambalarea şi etichetarea produselor ce conţin tutun; interzicerea publicităţii la produsele de tutun; măsuri referitoare la reducerea cererii cu privire la dependenţa şi renunţarea la fumat. Sunt prevederile esenţiale ale noii Legi cu privire la controlul tutunului, care derivă din prevederile Convenţiei-cadru a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind controlul tutunului (CCCT), pe care Parlamentul Republicii Moldova a ratificat-o la 11 mai 2007, angajându-se astfel să depună toate eforturile în lupta contra epidemiei tabagismului.

Responsabilizat de intervenţiile pe care trebuie să le susţină  în continuare, Guvernul Republicii Moldova a aprobat, pe rând, un şir de acte normative (Hotărârea nr. 100 din 16.02.2012 – Programul naţional privind controlul tutunului pentru anii 2012-2016, unul dintre obiectivele căruia este armonizarea 100% a legislaţiei naţionale în domeniul controlului tutunului, până în anul 2013, cu dispoziţiile CCCT şi aquis-ul comunitar; Hotărârea nr. 125 din 30.05.2013 – Programul de activitate a Guvernului „Intergrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare pentru anii 2013-2014”, care prevede expres „aprobarea legislaţiei în domeniul controlului tutunului în conformitate cu prevederile CCCT”; Hotărârea Parlamentului nr.82 din 12.04.2012 – Strategia naţională de prevenire şi control al bolilor netransmisibile pe anii 2012-2020, care are drept obiectiv implementarea CCCT) ş. a.

Noua Lege privind controlul tutunului vine să ajute la reglementarea mai eficientă a interzicerii fumatului în spaţiile publice închise şi semiînchise; protejarea sănătăţii de expunerea la fumul de tutun şi consumul produselor de tutun; plasarea pe piaţă şi comercializarea  produselor de tutun/prevenirea accesului minorilor la produsele de tutun; interzicerea publicităţii şi promovării produselor de tutun; colaborarea intersectorială în domeniu; creşterea conştientizării şi educaţia publicului; răspunderea pentru încălcarea legii.

Aş vrea să aduc nominal felicitări membrilor Consiliului Naţional Coordonator pentru controlul tutunului în frunte cu Tatiana Potâng, vicepremier, responsabil pe probleme sociale (Guvernul RM);  dlui Eremei  Priseajniuc, consilier principal de stat al Prim-ministrului; reprezentanţilor Ministerului Sănătăţii (Andrei Usatîi, ministru; Svetlanei Cotelea, viceministru), reprezentanţilor Centrului Naţional pentru Sănătate Publică (Ion Băhnărel, director; Ion Şalaru, vicedirector); Consiliului Naţional pentru Participare (Sergiu Ostaf, preşedinte; Antoniţei Fonari, vicepreşedinte); Centrului pentru Politici şi Analize în Sănătate (Viorel Soltan, director; Ghenadie Ţurcanu, Stela Bivol şi Irina Zatuşevschi, coordonatori de programe); mediului academic (Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţeanu” şi Şcoala de Management în Sănătate Publică în persoana rectorului Ion Ababii, prorectorului Oleg Lozan, dnei prof. Galina Obreja), Olgăi Bîtcă (Centrul „Credo”), echipei de la platforma e-sănătate (care a susţinut şi promovat în mass media campania naţională „Sănătate fără tutun”); Biroului OMS de coordonare în RM (Jarno Habicht, director; Silviu Domente, coordonator de programe) şi tuturor celora, care prin atitudinea, curajul şi vigilenţa de care au dat dovadă au contribuit zi de zi la câştigarea bătăliei pe nume aprobarea Legii privind controlul tutunului în Republica Moldova! A fost parcurs un drum lung, sinuos, dar victorios, în final! Să ne urăm mult succes în implementarea noii Legi.

Victoria Tataru,  jurnalist

Postarea pe Facebook a Prim-Ministrului Iurie Leancă la  17 decembrie 2013 :

Fumatul nu mai este demult doar un viciu. Statisticile ne avertizează că tutunul este un dușman de temut pentru o societate ca a noastră, care pierde anual circa 1 miliard de lei din această cauză. Iată de ce am decis să propunem o deciziei fără precedent pentru Moldova, una care să ne salveze, dar și să ne alinieze la standardele europene spre care tindem. Noul pachet de reguli este dur, dar justifică eforturile întregii societăți de a se apăra de această boală planetară. Vă îndemn să citiți cu atenție amendamendele propuse de Guvern. Sper ca și parlamentarii să înțeleagă rațiunile noastre și, pentru binele tuturor, să voteze de aceeași manieră.


Share: