Cu privire la aprobarea obiectivelor, cerintelor generale privind selectarea partenerului privat, precum si a conditiilor parteneriatului public-privat pentru renovarea unor camine ale Universitatii d

Cu privire la aprobarea obiectivelor, cerintelor generale privind selectarea partenerului privat, precum si a conditiilor parteneriatului public-privat pentru renovarea unor camine ale Universitatii d

Cu privire la cerintele, conditiile parteneriatului cu Universitatea de Sat[EN]
Cu privire la cerintele, conditiile parteneriatului cu Universitatea de Sat[RO]
Cu privire la cerintele, conditiile parteneriatului cu Universitatea de Sat[RU]

 

 

Cu privire la aprobarea obiectivelor, cerintelor generale privind selectarea partenerului privat, precum si a conditiilor parteneriatului public-privat pentru renovarea unor camine ale Universitatii de Stat din Moldova, Dna M.Sandu

 

 

 OZ din 23.01.2013

 

 În opinia noastră, proiectul de hotărîre trebuie susţinut de Cabinetul de Miniştri. Această reglementare vine să implementeze un obiectiv din cadrul Programului de Guvernare.

 

Ca poziţia principială, în opinia noastră, Cabinetul de Miniştri trebuie să descurajeze participarea Ministerului Educaţiei sau altor ministere în calitate de partener în cadrul PPP. Rolul Ministerului constă în reglementarea aspectelor cadru ale unui parteneriat concret, coordonarea şi monitorizarea implementării unor aspecte ale PPP, şi nicidecum implementarea PPP. Această poziţie se fundamentează suplimentar pe politică de promovare a autonomiei financiare a Universităţilor (a se vedea Opinia CNP din 10.01.2013).

 

Totodată, în proiect există unele carențe:

1)      Contradicţia între pnct.16 din Anexa, unde se propune soluția de baza sub forma de PPP contractul de administrarea fiduciară (contract management) și pnct. 18 în care se vorbește despre o realizare Proiectare-Reabilitare-Operare-Transfer. Din prevederile actuale rezultă că finanțarea investițiilor va fi efectuata de către partenerul Public, totodată, în alte prevederi se menționează ”transferarea gratuită”, din care ar reieși că investiția inițială nu se efectuează din mijloacele financiare ale partenerului public.

2)      Forma de gestiune fiduciara presupune păstrarea dreptului de proprietate, si de asemenea asigurarea finanțării proiectului la partenerul public. ”Administratorul fiduciar este obligat să administreze în nume propriu proprietatea încredinţată, dar pe riscul şi pe contul fiduciantului” (CC alin(1) art. 1056.).

3)      De asemenea, nu sunt stipulate cerințele privind regimul bunurilor noi apărute și rolul Guvernului ca reglementator în procesul de stabilire a tarifelor pentru chirie (pentru studenți).

 

În urma acestor constatări, propunem să aducem cîteva îmbunătăţiri concrete:

1)      includerea cerinței privind menținerea dreptului de proprietate la partenerul public, cu posibilitatea de a fi date în gestiune economică sau concesiune;

2)      includerea prevederii prin care statutul proprietății asupra bunurilor noi apărute ca rezultat a implementării proiectului, dreptul de proprietate asupra bunurilor noi să revină la partenerul Public, fără a stipula momentul când se va întâmpla acest lucru (la începutul sau la sfârșitul proiectului, aceste date se vor stabili in Studiul de Fezabilitate);

3)      includerea obligației partenerului privat de a garanta şi finanța investițiile necesare;

4)      precizarea în Secțiunea 3 din anexa, privind modalitatea de stabilire a tarifelor pentru studenți la chiria spațiilor din cămine, mai exact că tarifele pentru chiria spațiilor din cămine va fi stabilit de către (Guvern, sau Ministerul Educației, sau UTM) în baza unui regulament elaborat de Ministerul Educației și aprobat de Guvern (sau elaborat de UTM si aprobat de Ministerul Educației),

5)      prescrierea destinației spațiilor noi construite sau modificarea destinației spațiilor existente se poate realiza după consultări de rigoare.

Share: