Pentru modificarea Regulamentului cu privire la conditiile de stabilire, modul de calcul si de plata a indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca si altor prestatii de asigurari sociale.

Pentru modificarea Regulamentului cu privire la conditiile de stabilire, modul de calcul si de plata a indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca si altor prestatii de asigurari sociale.

To amend the Regulation on establishment conditions, calculation and payment of allowances for temporary disability and other social insurance. V.Buliga[EN]
Pentru modificarea Regulamentului cu privire la conditiile de stabilire, modul de calcul si de plata a indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca si altor prestatii de asigurari sociale. V.Buliga[RO]
Pentru modificarea Regulamentului cu privire la conditiile de stabilire, modul de calcul si de plata a indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca si altor prestatii de asigurari sociale. V.Buliga[RU]

 

 

Pentru modificarea Regulamentului cu privire la conditiile de stabilire, modul de calcul si de plata a indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca si altor prestatii de asigurari sociale.  V.Buliga

 

 

 

OZ din 07.03.2013

 

(a se vedea opinia CNP din 21.06.2012)

 

Credem că sunt relevante cîteva întrebări Ministerului autor:

1)      Dacă scopul legii este să reducă incapacitatea temporară de muncă care apare din cauza condiţiilor inadecvate de muncă, atunci cum se explică că patronul este responsabil pentru plata îndemnizaţiilor inclusiv în cazurile incapacităţii de muncă datorită bolilor obişnuite şi accidentelor nelegate de muncă?

2)      A fost realizată evaluarea impactului de reglementare în baza legii nr. 235? Care este posibilul impact de reglementare asupra angajatorilor? Au fost examinate alte opțiuni de politici?

În opinia noastră, acestea modificări de Regulament nu trebuie susţinut de principiu, pentru că:

a)      Reprezintă o intervenţie nejustificată în activitatea de antreprenoriat care îngreunează  activitatea antreprenorilor din Republica Moldova, în special cei cu mai mulţi angajaţi, și îi pune în poziția concurențială nefavorabilă. Proiectul nu a fost suspus transparenţei decizionale şi procedurilor obligatorii de evaluare a impactului social-economic.

b)      Din nota informativă şi din deducţie reiese că sunt 2 probleme care contribuie la creşterea presupus nejustificată a plăţilor de îndemnizaţii din bugetul de asigurare socială: a) condiţiile inadecvate la locul de muncă şi b) abuz sau neregularităţi în eliberarea certificatelor medicale care atestă incapacitatea. Însă modificarea propusă nu înlătură nici una din cauzele posibile. Se creează impresia că politică propusă are un singur obiectiv, economisirea plăţilor din bugetul de asigurare socială.

c)      Modificarea propusă va determina patronii, ca să evite plăţile de îndemnizaţii din veniturile proprii, să dea preferinţa angajaţilor fără probleme de sănătate. Aceasta poate crea situaţii de discriminare de facto în cîmpul muncii pe criteriul de stare a sănătăţii.

d)     Principiul de asigurare pentru riscurile de incapacitate temporară de muncă presupune asigurarea angajatului pentru toate situaţiile în care intervin aceste riscuri prin intermediul plăţilor de asigurare. Fondul de asigurări sociale, pentru persoane asigurate la locul de muncă, se constituie din contribuţiile obligatorii ale angajatului. Executarea acestor plăți este sarcina patronului, iar gestionarea fondului este efectuată de CNAS. Prin urmare impunerea obligaţiei patronului de a achita o parte din indemnizaţie pentru riscurile survenite din contul propriu încalcă nu doar principiul de asigurare socială, dar şi reprezintă o intervenţie directă nejustificată a statutului în activitatea de antreprenoriat.   

 

Share: