Cu privire la aprobarea modificarilor si completarilor ce se opereaza in unele hotariri ale Guvernului(modificarea structurii și efectivului limită ale Inspectoratului General de Poliți

Cu privire la aprobarea modificarilor si completarilor ce se opereaza in unele hotariri ale Guvernului(modificarea structurii și efectivului limită ale Inspectoratului General de Poliți

Cu privire la cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (modificarea structurii și efectivului limită ale Inspectoratului General de Poliț[EN]
Cu privire la cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (modificarea structurii și efectivului limită ale Inspectoratului General de Poliț[RO]
Cu privire la cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (modificarea structurii și efectivului limită ale Inspectoratului General de Poliț[RU]
Opinia CReDO pentru CNP cu privire la cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului  (modificarea structurii și efectivului limită ale Inspectoratului General de Poliție)

 

 

 

 

OZ a Cabinetului de Miniştri din 27.02.2013

 

Subiectul 3. Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, Dl D.Recean (modificarea structurii și efectivului limită ale Inspectoratului General de Poliție).

 

Considerăm că următoarele aspecte sunt relevante:

 

-          Reiterăm poziţia anterioară a  CNP din 26.09.2012 cu privire la reforma în poliţie în care depolitizarea şi asiguarea independenţei şi autonomiei agenţiilor poliţieneşti este un deziderat al reformelor în poliţie.

 

-          În stabilirea efectivului-limita în cadrul Inspectoratului general de Poliţie, nu se specifică raportul angajaţilor cu funcţii administrative, funcţii de management şi angajaţii implicaţi în realizarea nemijlocită a funcţiilor poliţieneşti.

 

-          În structura Inspectoratului General de Poliţie observăm o dublare a funcţiilor direcţiilor: Secţia relaţii internaţionale si Direcţia cooperarea poliţienească internaţională. Direcţia de audit intern din cadrul Inspectoratului poate fi mai eficient organizată în cadrul Ministerului Afacerilor Interne ca o unitate civilă responsabilă pentru activitatea de audit pentru toate agenţiile poliţieneşti responsabile.

 

-          Persistă neclaritatea privitor la realizarea instituţională si coraportul funcţiilor de investigaţie: activitatea operativă de investigaţie şi activitatea de urmărire.   

Mass Media

http://www.gov.md/public/files/ordinea_de_zi/27.02.2013/Intr03.pdf

Share: