Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege privind Codul de conduită a angajatului Centrului Naţional Anticorupţie

Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege  privind Codul de conduită a angajatului Centrului Naţional Anticorupţie

Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege privind Codul de conduită a angajatului Centrului Naţional Anticorupţie[EN]
Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege privind Codul de conduită a angajatului Centrului Naţional Anticorupţie[RO]
Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege privind Codul de conduită a angajatului Centrului Naţional Anticorupţie[RU]
Opinia CReDO pentru CNP cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege privind Codul de conduită a angajatului Centrului Naţional Anticorupţie 

 

 

 

 OZ a Cabinetului de Miniştri din 23.01.2013

 

1.1 Subiectul nr. 4 Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege  privind Codul de conduită a angajatului Centrului Naţional Anticorupţie, Dl. O.Efrim

 

În opinia noastră, Codul trebuie susţinut cu un tranşant aviz pozitiv al Cabinetului de Miniştri. Această reglementare face parte din obiectivele de realizare a Programului de Guvernare.

 

Proiectul Codului este un prim exemplu de un Cod de conduită al unei instituţii responsabile de ocrotire a normelor de drept. Proiectul Codului asimilează cele mai importante practici internaționale, în special Recomandarea Comitetului de Miniştri a Consiliului Europe 2000(10) privind codurile de conduită a agenţiilor publice.

 

Considerăm ca sunt necesare cîteva completări de principiu:

1)      Introducerea în art. 5 a unei prevederi specifice prin care angajatul, în special în funcţie de conducere, fiind în orice calitate (martor, în proximitate) cu referire la o situaţie sau incident care trebuie raportat conform prezentului Cod, să fie obligat să denunţe imediat acest caz către conducerea Centrului şi subdiviziunea de securitate internă, şi după caz alte autorităţi competente. Totodată, în cazul conflictului de interese sau a incompatibilităţii, angajatul de orice rang va trebui să consulte şi să ia în considerare posibilitatea suspendării provizorii din funcția pe care o deţine pentru a nu prejudicia activitatea de constatare, de investigare a situaţiei sau a incidentului. 

2)      Introducerea unei prescripţii clare de examinare a necesităţii demisiei sau de solicitare a opiniei calificate din partea Colegiului disciplinar privind necesitatea acesteia, în cazurile în care sunt constatate faptele de încălcare ale prezentului Cod care pot afecta substanţial interesele CNA sau compromite grav funcţia publică. 

3)      Fortificarea obligativităţii şi respectării comportamentului nepolitic prin completarea art.9 cu un alineat nou care va stipula că angajatul este obligat să ia măsuri rezonabile pentru a evita utilizarea de către terţii a activităţii Centrului și rezultatelor acesteia în scopurile politice.

4)      Introducerea unei serii de prevederi care vor reglementa instituirea, competenţele şi procedurile unui organ specializat, spre exemplu Colegiul disciplinar, posibil din cadrul Colegiului CNA, care va examina şi va interpreta aplicabilitatea Codului.

5)      Introducerea unei alternative de raportare privind unele alegaţii sau suspiciuni, fie că şefului, fie că subdiviziunii de securitate internă, sau după caz Colegiului disciplinar. Modificare necesară în art. 12(3).

 

Share: