Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea legii bugetului de stat pentru anul 2013 nr. 249 din 2 noiembrie

Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea legii bugetului de stat pentru anul 2013 nr. 249 din 2 noiembrie

Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea legii bugetului de stat pentru anul 2013 nr. 249 din 2 noiembrie 2012[EN]
Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea legii bugetului de stat pentru anul 2013 nr. 249 din 2 noiembrie 2012[RO]
Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea legii bugetului de stat pentru anul 2013 nr. 249 din 2 noiembrie 2012[RU]

Opinia CReDO pentru CNP cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea legii bugetului de stat pentru anul 2013 nr. 249 din 2 noiembrie 2012

 

 

  

OZ a Cabinetului de Miniştri din 07.03.2013.

 

 

1.1    Subiectul 3 Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2013 nr. 249 din 2 noiembrie 2012, Dl V. Negruţă

 

În opinia noastră, proiectul de hotărîre nu trebuie susţinut la această etapă de Cabinetul de Miniştri pe motivul lipsei argumentării. În principiu decizia poate fi justificată după prezentarea argumentată a motivelor, acestea actualmente nu se regăsesc în Nota informativă. 

 

      Intervenţia statutului în activitatea comercială în domeniul bancar prin acordarea ajutorului direct şi indirect a Băncii de Economii trebuie justificată conform Legii nr.139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat. Suma de 200 mln lei care se propune a fi acordată Băncii de Economii în care statul deţine 56% din acţiuni este o formă directă de intervenţie în activitatea comercială bancară. 

Share: