Analiza de politici a procedurii şi impactului Deciziei Ministerului Sănătăţii privind desfiinţarea Centrului de Chirurgie a Inimii

Analiza de politici a procedurii şi impactului Deciziei Ministerului Sănătăţii privind desfiinţarea Centrului de Chirurgie a Inimii

Analiza de politici a procedurii si impactului Deciziei Ministerului Sanatatii privind desfiintarea Centrului de Chirurgie a Inimii[EN]
Analiza de politici a procedurii si impactului Deciziei Ministerului Sanatatii privind desfiintarea Centrului de Chirurgie a Inimii[RO]
Analiza de politici a procedurii si impactului Deciziei Ministerului Sanatatii privind desfiintarea Centrului de Chirurgie a Inimii[RU]Analiza de politici a procedurii şi impactului Deciziei Ministerului Sănătăţii privind desfiinţarea Centrului de Chirurgie a Inimii


Ministerul Sănătăţii emite Ordinul nr.797 din 21 octombrie 2011 cu privire la Spitalul Clinic
Republican (SCR) desfiinţează Centrul de Chirurgie a Inimii, unicul centru de profil din ţară.
Procedura de emitere a Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.797 din 21 octombrie 2011. Ordinul
conţine punct 4 care prevede abrogarea Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 384 din 07 iunie
2010 cu privire la instituirea Centrului de Chirurgie a Inimii.

Ordinul din 07 iunie 2010 nr 384 prevedea instituirea Centrului de Chirurgie a Inimii ca o
subdiviziune structurală autonomă (un subcont contabil) în cadrul Spitalului Clinic Republican în
baza secţiilor:

1) chirurgia malformaţiilor cardiace congenitale la copii,
2) secţia cardiacă a viciilor dobîndite,
3) secţia anestezie şi reanimare,
4) secţia perfuziologie
5) blocul operator,
6) 2 cabinete de cardiochirurgie ale dispensarului
7) laboratorul de diagnostic clinic şi biochimic
8) punct farmaceutic specializat pentru cardiochirurgie,
9) cabinet de investigaţii intracardiace
10) laboratorul ştiinţific.

În rezultatul emiterii ordinului din 21 octombrie 2011, se desfiinţează centrul prin2:
1. 2 secţii de cardiochirurgie trec in subordinea departamentului de chirurgie
generala (se pune în pericol conferinţele comune, analiza cazurilor complicate, trasarea si
realizarea colaborărilor internaţionale).

2. Diagnostica funcţionala cardiochirurgicală trece in secţia de diagnostic funcţional
(de la et 13 la et 2).

3. Secţiile de anestezie si reanimare cardiochirurgicală trec in subordinea
departamentului de anestezie şi reanimare generala (menţionăm că specialişti in domeniul
reanimării cardiochirurgicale in special la copii nu exista).

4. Laboratorul clinic-biochimic - unicul ca calitate si disponibilitate 24 din 24 ore, cu
efectuarea analizelor in timpul operaţiilor la inima si in reanimare, trece in componenta
laboratorului Spitalului (posibilă scădere a calităţii consecinţa generalizării excesive).
5. laboratoarele de ştiinţa a fost preluat de Spitalul în general prin crearea unui post
de vice-director.

Centrul de chirurgie a inimii este unicul centru care a fost desfiinţat, totodată mai există in SCR
si alte centre:
1) Centrul Republican Chirurgie Funcţionala, Fonoaudiologie si recuperare in ORL,
2) Centrul de dializa si transplant renal,
3) Departamentul (centrul) de anestezie si reanimare etc.
Prin urmare argumentul că Centrul de chirurgie a inimii este singurul centru nu este argumentat.
Ordinul Ministerului Sănătăţii a fost emis cu încălcarea unor proceduri legale şi de consultare
publică, fără luarea în considerare a experienţei internaţionale în domeniu.

Share: