Raport Drepturile Omului în Regiunea Transnistreană în Republica Moldova/ Retrospectiva anului 2012

Raport Drepturile Omului în Regiunea Transnistreană în Republica Moldova/ Retrospectiva anului 2012

REPORT HUMAN RIGHTS IN THE TRANSNISTRIAN REGION OF MOLDOVA / 2012 RETROSPECTIVE[EN]
RAPORT DREPTURILE OMULUI ÎN REGIUNEA TRANSNISTREANĂ A REPUBLICII MOLDOVA / RETROSPECTIVA ANULUI 2012[RO]
ОТЧЕТ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В ПРИДНЕСТРОВСКОМ РЕГИОНЕ/ РЕТРОСПЕКТИВА 2012 ГОДА[RU]Raport Drepturile Omului în Regiunea Transnistreană în Republica Moldova/ Retrospectiva anului 2012

Prezentul Raport este la a III-a ediție, fiind dedicat situației drepturilor omului în regiunea transnistreană Republicii Moldova. Raportul vizează primele 10 luni ale anului 2012. Fiecare capitol descrie și analizează situaţia unor drepturi și libertăți fundamentale ale omului în regiunea transnistreană.

Raportul nu tinde a fi un adevăr absolut, dar pretinde a fi un punct de vedere neutru asupra situaţiei din regiune. Raportul se axează pe problemele majore dar şi progresele obţinute în respectarea drepturilor fundamentale garantate de convenţiile internaţionale dar şi actele normative naţionale şi, după caz, regionale.

Raportul include concluzii cu privire la situaţia drepturilor omului în regiune şi propune recomandări care vizează actori relevanţi, eforturile cărora ar putea influenţa situaţia şi reduce din amploarea cazurilor de încălcare a drepturilor fundamentale ale omului din regiune.

La elaborarea raportului, autorii s-au condus, în mare parte, de informaţiile disponibile publicului larg de pe sursele media din regiunea transnistreană, precum şi de informaţii oficiale obţinute de la organele constituţionale. Raportul include şi cazuri particulare de încălcare a drepturilor omului care au ajuns în atenţia autorilor în cadrul activităţii de acordare a asistenţei juridice gratuite în regiunea transnistreană.

Raportul este destinat dezbaterilor privind necesitatea respectării drepturilor omului într-o regiune de conflict îngheţat, zonă în care nu există mecanisme eficiente şi legale de apărare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale, teritoriu în care predomină impunitatea iar prezumpţia nevinovăţiei este ignorată.

În aceste condiţii, atragem atenţia repetat asupra obligaţiilor de respectare a drepturilor fundamentale ale omului care revin actorilor relevanţi: administraţiei de la Tiraspol, autorităţilor centrale constituţionale ale R.Moldova, precum şi autorităţilor Federaţiei Rusie în anumite circumstanţe şi condiţii. Credem că acele cazuri şi situaţii descrise în raport vor fi analizate minuţios de către actorii vizaţi pentru a preveni pe viitor repetarea unor situaţii analogice şi de ce nu pentru a reabilita şi a despăgubi acele persoane ale căror drepturi au fost violate.

Share: