Opinia publică cu referire la proiectul de lege privind protecţia specială a copiilor în situaţia de risc

Opinia publică cu referire la proiectul de lege privind protecţia specială a copiilor în situaţia de risc

Opinia publica cu referire la proiectul de lege privind protectia speciala a copiilor in situatia de risc[EN]
Opinia publica cu referire la proiectul de lege privind protectia speciala a copiilor in situatia de risc[RO]
Opinia publica cu referire la proiectul de lege privind protectia speciala a copiilor in situatia de risc[RU]Opinia publică cu referire la

Manipularea şi coruperea opiniei publice de către unele persoane publice cu referire la proiectul de lege privind protecţia specială a copiilor în situaţia de risc

Luînd în consideraţie carenţele sistemului actual de protecţie a copilului, în special la nivel local, inclusiv mecanismul prea permisiv de separare copiilor de familie şi de instituţionalizare a copiilor, carenţe în identificarea şi asistenţa la timp a familiilor cu copii în situaţie de risc, incertitudinea în stabilire statutului legal al copiilor separaţi de părinţi, încurajăm factorii decizionali să continue reformele iniţiate din domeniul protecţiei copilului şi familiei şi să adopte acest Proiect de lege.  

Acest proiect de lege vine să corecteze deficienţele existente şi are ca scop îmbunătăţirea suportului oferit familiilor şi asigurarea protecţiei mai adecvate a copilului de factorii de violenţă, în conformitate cu Convenţia ONU privind Drepturile Copilului.

Ne surprinde reacţia unor persoane (publice) care enunţă în public opinii nedocumentate, nefondate şi chiar, în unele situaţii, vădit eronate asupra proiectului de lege.

Proiectul de lege promovează protecţia copilului şi previne separarea acestuia de mediul familial, prin crearea mecanismului strict de evaluare a cazurilor în exclusivitate excepţionale, în care copilul poate fi separat de familie, prioritate fiind sprijinirea familiei, regăsirea locului copilului în familia extinsă. Acesta precizează competenţele autorităţilor tutelare în procesul de identificare şi gestionare a situaţiilor de risc şi în cazul separării acestora de familie. Proiectul defineşte noţiunile cheie de protecţie a copilului, anterior acestea nu aveau certitudine de interpretare (ex.: copil în situaţie de risc, copil separat de părinţi, copil abandonat).

Proiectul de lege a fost consultat cu societatea civilă activă în domeniul protecţiei copilului şi familiei chiar de la etapa elaborarii conceptului legii. A fost consultat şi în şedinţe lărgite cu reprezentanţii organizaţiilor de profil şi insituţiile de stat, astfel încît transparenţa sa decizională a fost asigurată (inclusiv Avocatul parlamentar T.Plămădeala care a venit cu o propunere tehnică).

Solicităm Parlamentului RM să nu ezite în privinţa adoptării acestui proiect de lege, astfel demonstrînd că ratificarea Convenţiei ONU privind Drepturile Copilului este urmată (chiar şi dacă abia peste 23 de ani), de acţiuni şi politici concrete, care asigură realmente protecţia drepturilor copiilor în Republica Moldova.

 

Informaţii suplimentare:

Ca urmare a aprobării legii, reglementarea Codului Familiei cu referire la raporturile juridice între soţi, între părinţi şi copii, vor rămîne intacte. Din Codul Familiei urmează să fie exclus doar capitolul privind protecţia copiilor rămaşi fără ocrotire părintească, domeniu care nici pînă în prezent nu-şi avea locul într-un Cod al Familiei. Proiectul de lege vine să inverseze accentele Codului actual al Familiei în sensul dezinstituţionalizării copiilor.

Proiectul de lege va asigura un cadru decizional şi operaţional privind aplicarea formelor de protecţie copiilor rămaşi fără ocrotire părintească, privind determinarea statutului copiilor în sistemul de protecţie. (Pînă în prezent avem mii de copii care se află în sistemul rezidenţial de 5–7 ani de zile, separaţi abuziv de familiile lor, avem sute de copii cu statut nedeterminat, mii de copii în îngrijire neformală (neoficială) cu bunici, rude, vecini, ca rezultat al plecării părinţilor la lucru peste hotare). Se va clarifica rolul exact al unităţilor administrativ - teritoriale de nivelul I şi II, care nu sînt clar determinate la moment, cooperarea în domeniul protecţiei copilului între autorităţile şi instituţiile cu competenţe în domeniu. Proiectul va fi pus în aplicare de specialişti din sistemul  de protecţie al copilului şi familiei, număr care ar putea să crească pînă la 3000, la nivel de APL1, în primării. Se completează prevederile Codului familiei (art. 71 şi 72) anume în scopul controlului şi verificării acţiunilor autorităţilor competente, în special a specialiştilor din domeniul protecţiei copilului.

Semnatarii:
- Mariana Ianachevici, Preşedinte Alianţa ONG-urilor  active în protecţia drepturilor copiilor şi familiei,
- Stela Grigoraş, Preşedinte Asociaţia Obşteasca “Parteneriate pentru fiecare copil”
- Daniela Simboteanu, Preşedinte Centrul Naţional de Prevenire a  Abuzului Faţă de Copii,
- Cezar Gavriliuc, Preşedinte Centru de informare şi documentare privind drepturile copilului,
- Sergiu Ostaf, Director Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului, Preşedinte Consiliul Naţional pentru Participare (CNP).

Share: