Demers cu privire la concursul public pentru selectarea membrilor Consiliului Nediscriminării

Demers cu privire la concursul  public pentru selectarea membrilor  Consiliului Nediscriminării

Petition regarding the Public Contest for the Selection of Candidates for the Membership in the Council for Preventing and Eliminating Discrimination and Ensuring Equality[EN]
Minutes of the session on 02.27.2013 for the selection of members for the Council for Preventing and Eliminating Discrimination and Ensuring Equality[EN]
Demers cu privire la concursul public pentru selectarea candidaţilor la funcţia de membru al Consiliului pentru prevenirea şi eliminare dicriminării şi asigurarea egalităţii[RO]
Minutele Şedinţei din 27.02.2013 de selectare a membrilor Consiliului pentru prevenirea şi eliminare dicriminării şi asigurarea egalităţii[RO]
Demers cu privire la concursul public pentru selectarea candidaţilor la funcţia de membru al Consiliului pentru prevenirea şi eliminare dicriminării şi asigurarea egalităţii[RU]
Minutele Sedintei din 27.02.2013 de selectare a membrilor Consiliului pentru prevenirea si eliminare dicriminarii si asigurarea egalitatii[RU]
DEMERS CU PRIVIRE LA CONCURSUL PUBLIC PENTRU SELECTAREA CANDIDAȚILOR LA FUNCȚIA DE MEMBRU AL CONSILIULUI PENTRU PREVENIREA ȘI ELIMINAREA DISCRIMINĂRII ȘI ASIGURAREA EGALITĂȚII

Către Comisia specială de organizare și desfășurare
a concursului public pentru selectarea candidaților
la funcția de membru al Consiliului pentru
prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității

Chișinău, 1 martie 2013

Stimați membri ai Comisiei speciale,

Prin prezentul demers, reiterăm convingerea noastră în vederea menținerii unui dialog stabil și eficient în procesul de selectare a candidaților la funcția de membru al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității.

În acest context, ținînd cont de faptul că Republica Moldova deja este în întîrziere gravă cu privire la punerea în aplicare a Legii cu privire la asigurarea egalității, tergiversarea procesului de selectare a candidaților, atît la etapa de preselecție din data de 12.02.2013 cînd au fost respinși 3 din cei 8 candidați, cît și la etapa interviurilor din 27.02.2013, prin respingerea a 3 candidați din cei 5 rămași, crează o discrepanță majoră la capitolul racordării cadrului legal autohton în corespundere cu standardele internaționale și la demararea insituțională a activității Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității.

Totodată, reprezentanților societății civile, care au participat la interviul din 27.02.2013, li s-a format o percepție generală de neîncredere privind existenţa unui sistem obiectiv de evaluare aplicat de membrii comisiei speciale. Astfel, au fost formulate frecvent întrebări irelevante, provocatoare, confuze și neobiective, unele, inclusiv comentariile post-interviu, chiar discriminatorii, fapt ce știrbește din calitatea și eficiența procesului de organizare și desfășurare a prezentului concurs, cît și scoate în evidență atitudinea subiectivă și tendențioasă a unora din membrii Comisiei.

Condiţiile de participare în cadrul procesului de selectare, deşi au fost anunţate ca fiind egale pentru toţi, nu par să corespundă procedurilor şi bunelor practici de desfăşurare a unui concurs. Membrii Comisiei speciale nu au avut un ghid de intervievare pregătit din timp cu întrebări comune pentru toţi participanţii, în aceste condiţii riscul cel mai mare fiind luarea deciziilor subiective faţă de rezultatele acumulate de către participanţii la concurs. Nu toți candidații au avut șanse egale deoarece modalitatea desfășurării interviurilor a fost aleatorie și formularea întrebărilor a fost discriminatorie. Aceste fapte delegitimează întregul proces și, în final, autoritatea viitorului consiliu.

Întrebările confuze şi formulate aleatoriu în baza persoanelor candidaţilor, dar nu şi a activităţii lor, demonstrează lacune vădite în procesul de pregătire pentru desfăşurarea interviurilor; nu sunt clare regulile de desfăşurare a interviului şi este absolut confuză modalitatea de interpretare şi apreciere a datelor primite de la participanţii la procesul de selectare a membrilor ce vor activa în cadrul Consiliului. Ori, aceasta s-a soldat cu prezenţa a unui număr semnificativ de întrebări subiective şi discutabil de corecte; cu absenţa moderării, reformulării şi filtrărilor întrebărilor incorecte ale membrilor de către Preşedintele Comisiei speciale; cu interpretarea vădit eronată a unor răspunsuri ale candidaților (spre exemplu referitoare la colaborarea viitorilor membri cu ONG-urile, implicarea membrilor în formarea opiniei publice, semnificația termenului „homofobie” etc.). Exemple în baza cărora am ajuns la concluziile de mai sus:
1. Întrebare adresată de către membrul Lilian Zaporojan candidatei Doina Ioana Străisteanu: absența femeilor de la conducere poate nu e neapărat discriminare. Poate asta convine femeilor? Sau, întrebarea adresată de către membrii Raisa Apolschi şi Elena Frumosu: Aveţi un aviz negativ din partea Asociaţiei Pro-Familia, conform avizului a-ţi promovat deschis drepturile unor minorităţi şi exprimat convingerile negative faţă de alte minorităţi şi chiar majorităţi ? O fi oare subiectivă impresia lor ? Ce spuneţi ?

2. Întrebare adresată de către membrul Lilian Zaporojan candidatului Sergiu Ostaf: Cum ca membru al Consiliului nu vă veţi putea exprima în privinţa Alianţei ?

3. Întrebare adresată de către membrul Lilian Zaporojan candidatei Veronica Mihailov-Moraru: Cum se face că accentul se pune în societatea noastră pe problema câtorva mii de familii homosexuale, dar nu se axează pe zecile de mii de persoane cu disabilităţi, care nici nu au acces la clădirile magazinelor şi chiar instituţiilor administrației publice centrale? Sau, Raisa Apolschii – a reiterat că aceeași candidată s-a referit la Codul Muncii ca fiind discriminatoriu și a insistat asupra acestui fapt, deși candidata s-a referit la legislația muncii și practica de angajare în câmpul muncii.

4. Întrebare adresată de către membrul Raisa Apolschi candidatului Nicolae Rădița: Daţi o prioritate etniei pe care o reprezentaţi ? Cit de obiectiv veţi fi atunci cînd vor fi examinate plângeri privind discriminarea romilor în raport cu alte etnii? Sau, întrebarea adresată de către membrul Lilian Zaporojan în contextul unei discuții despre stereotipurile despre romi: Dar cine v-a împiedicat să faceţi studii superioare, văd că aveţi studii superioare ?

5. Întrebare adresată de către membrul Lilian Zaporojan candidatei Oxana Gumennaya: Cât de tolerantă trebuie să fie societatea cu cei care au violat şi ucis copiii? Cum se compensează pierderea copilului?
Suntem ferm convinși că un bun nivel profesionist sau civic activ din domeniul drepturilor omului au demonstrat toți candidaţii propuşi de diverse organizaţii care activează în domeniul promovării drepturilor omului şi care au avut o largă susţinere a altor organizaţii, unii avînd o activitate notorie, recunoscută şi fructuoasă în acest domeniu, inclusiv al discriminării, de peste 10 ani. În acest sens, insistăm asupra întocmirii avizelor argumentate pentru fiecare candidat admis şi fiecare candidat respins de către Comisia specială, atât în urma preselecției, cât și în urma interviurilor, și asigurarea transparenței acestor acte prin publicarea lor cît mai urgentă pe pagina web a Parlamentului. Concomitent, sugerăm insistent Comisiei Speciale, de a prezenta cît mai curînd posibil pentru confirmarea de către Parlament, candidații selectați, în vederea demarării în regim de urgență a procesului de creare a Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității.

Pentru a spori calitatea procesului de organizare și desfășurare a concursurilor publice, solicităm reglementarea clară a etapelor concursurilor publice organizate de Parlament pentru a exclude interpretările ambigue și distorsionate ale etapelor acestora și de a diminua riscurile unui eventual eșec.

Menționăm, în acest sens, necesitatea de a iniţia elaborarea unui regulament-cadru detaliat cu privire la organizarea concursurilor publice de Parlament, precum şi a modului de intervievare a candidaţilor. Reiterăm disponibilitatea de a contribui la elaborarea acestui regulament.

Pentru informație suplimentară rugăm să contactați pe:
- Ion Schidu,Asistent al Grupului de lucru Justiție și Drepturile Omului, Consiliul Național pentru Participare, la nr. de contact 244 911, ext. 18, tel. mobil 069 096 689 sau la adresa de email ionschidu@gmail.com;
- Ana Furtună, Coordonator de proiect, Coaliția Nediscriminare, la mob. 069627355 sau la adresa de email ana.furtuna@yahoo.com.

Cu cele mai înalte considerațiuni,

Vanu Jereghi,
Grup Justiție și Drepturile Omului al Consiliului Național pentru Participare
Ana FURTUNĂ,
Coaliția Nediscriminare
Olga BÎTCĂ,
Consultant, Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului
Cristina PERETEATCU,
Amnesty International Moldova
Iulia MARCINSCHI, Centrul de Informare în Domeniul Drepturilor Omului
Antonița FONARI,
Secretar General al Consiliului Național al ONG
Nadejda HRIPTIEVSCHI,
Centrul de Resurse Juridice din Moldova
Angela FROLOV, GENDERDOC-M
Lela METREVELI, Ambasada Drepturilor Omului
Elena SAJINA, Societatea de Planificare a Familiei din Moldova
Elena LEȘAN,
Directoare de Program,
Fundaţia Soros-Moldova

Anexe: 
1. Demers  cu privire la concursul  public pentru selectarea candidaţilor la funcţia de membru al Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii

2. Minutele Şedinţei din 27.02.2013 de selectare a membrilor Consiliului pentru prevenirea şi eliminare discriminării şi asigurarea egalităţii

Mass Media

http://voxreport.unimedia.info/2013/02/28/sergiu-ostaf-nu-a-trecut-testul-lui-petru-vlah/
http://www.ustream.tv/recorded/29986424
http://discriminare.md/actualitate/regulile-de-joc-pentru-candidatii-la-consiliul-nediscriminare-raman-aceleasi/
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=k159MyqT2_Y#!
http://discriminare.md/analitique/expertii-romani-avertizeaza-despre-pericolul-votului-politic-pentru-consiliul-nediscriminare/

Share: