Raportul de evaluare a capacităţilor instituţionale ale Biroului Naţional de Statistică

Raportul de evaluare a capacităţilor instituţionale ale Biroului Naţional de Statistică

Report on the Assessment of Institutional Capacities of the National Bureau of Statistics[EN]
Raportul de evaluare a capacităţilor instituţionale ale Biroului Naţional de Statistică[RO]
Доклад об оценке институционального потенциала Национального бюро статистики[RU]


Raportul de evaluare a capacităţilor instituţionale ale Biroului Naţional de Statistică

Scopul raportului este de a face o analiză detaliată a capacităţilor instituţionale ale BNS. Această analiză stă la baza elaborării Planului de dezvoltare instituţională a BNS. Evaluarea capacităţilor instituţionale ale BNS include atât analiza mediului extern în care activează BNS, cât şi analiza resurselor şi capacităţilor interne ale instituţiei. Analiza internă include: business procesele, produsele, resursele umane, cultura organizaţională, resursele financiare şi alte componente.

Concluziile principale privitor la provocările dezvoltării instituţionale:
Strategiile globale ale Guvernului indică accentul pronunţat pe generarea datelor şi informaţiilor statistice utile, accesibile şi facile pentru a îmbunătăţi calitatea procesului decizional de politici. BNS are rolul cel mai important în colectarea datelor şi informaţiilor statistice oficiale. Acestea constituie premiza importantă în procesul de formulare a politicilor publice. Folosirea business proceselor bazate pe hârtie și folosirea programelor învechite care nu permit accesul facil la micro-date reduc din eficienţa activităţii instituţiei, folosirea facilă a acestora în procesul de evaluare a deciziei de politici. Folosirea excesivă a metodelor exhaustive de colectare a datelor, inaccesibilitatea informaţiei privitor la metodele şi metodologiile de colectare şi producere a datelor. Publicaţiile sunt preponderent pe hârtie şi în formatul electronic care nu permite utilizarea facilă a datelor în scopul analizei. Datele nu sunt suficient de dezagregate pentru a fi utilizate în procesul de analiză, în special în procesul de evaluare a impactului politicilor. Disponibilitatea şi accesibilitatea datelor şi informaţiilor dezagregate este un factor critic de important şi reprezintă legitimitatea şi utilitatea BNS pentru societate.

Recomandările principale se referă la îmbunătăţirea Misiunii, Viziunii şi a Valorilor BNS, formularea obiectivelor programatice, care se conţin în strategia sectorială şi SND. Se recomandă formularea obiectivelor de dezvoltare instituţională consistente cu concluziile formulate. Este formulat un set de recomandări privitor la îmbunătăţirea calităţii produselor si serviciilor, fortificarea poziţiei sectoriale ale BNS. Obiectivele de dezvoltare instituţională sunt: modernizarea business proceselor de colectare şi producere a informaţiilor; consolidarea capacităţilor instituţionale prin fortificarea deprinderilor relevante; facilitarea accesibilităţii sporite la datele şi informaţiile produse de BNS. Se recomandă gestionarea instituţiei prin intermediul portofoliului de produse care include: Produse statistice, Produse de coordonare metodologică, Produse de prestare a serviciilor. Raportul recomandă şi o structură organizaţională care conţine: restructurarea secţiilor raionale în 6-7 Direcţii regionale, restul să devină servicii de suport; crearea direcţiei metodologice şi de asigurare a calităţii; fortificarea direcţiei de planificare, audit; fortificarea direcţiei resurse umane şi juridice; consolidarea tuturor altor direcţii. Structura nouă, totodată, este văzută doar în contextul reformării instituţionale şi modernizării informaţionale.

Share: