Analiza Bugetară a Instituţiilor Administrative şi a Politicilor Sectoriale în Domeniul Educaţie

Analiza Bugetară a Instituţiilor Administrative şi a Politicilor Sectoriale în Domeniul Educaţie

Budget Analysis of Administrative Institutions and Sector Policies in the Education Sector[EN]
Analiza Bugetară a Instituţiilor Administrative şi a Politicilor Sectoriale în Domeniul Educaţie[RO]
Бюджетный анализ административных учреждений и отраслевые политики в сфере образования[RU]


Analiza Bugetară a Instituţiilor Administrative şi a Politicilor Sectoriale în Domeniul Educaţie

Scopul raportului este a face o analiză bugetară a politicilor în educaţie. Rezultatul analizei va informa cititorul asupra eficienţei utilizării cheltuielilor publice în cadrul instituţiilor publice administrative în limitele domeniilor sectorului social şi înţelegerea exactă asupra priorităţilor politicilor bugetare sociale în raport cu principalele grupuri beneficiare.

Sectorul social include domeniul social, domeniul sănătate şi domeniul de educaţie. Analiza bugetară presupune 2 aspecte: 1) analiza bugetelor administrative a instituţiilor publice centrale din sector, şi 2) analiza politicilor bugetare cu referire la principalele mecanisme de finanţare şi principalele grupuri beneficiare ale politicilor sociale.

Raportul este structurat în câteva capitole. În primul capitol se analizează structura integrală a bugetelor în sectorul social și principalele priorităţi din sectorul de educaţie. În al doilea capitol se analizează bugetele administrative ale instituţiilor executive centrale din domeniul educaţiei. În al treilea capitol se analizează principalele mecanisme bugetare şi principalele priorităţi de cheltuieli bugetare în domeniul educaţiei. Raportul conţine comparaţii intersectoriale. 

Concluziile raportului sunt grupate în 3 categorii: concluziile privitor la eficienţa folosirii bugetelor administrative, concluziile privitor la identificarea priorităţilor de alocare a fondurilor bugetare şi concluziile privitor la eficacitatea folosirii fondurilor bugetare.
Raportul recomandă eficientizarea utilizării cheltuielilor bugetare pentru necesităţile administrative, cheltuielile indirecte de procurare a mărfurilor și serviciilor, în special în treapta educaţională universitară şi profesională.

Share: