Analiza Bugetară a Instituţiilor Administrative şi a Politicilor Sectoriale în Domeniile Social, Sănătate, Educaţie

Analiza Bugetară a Instituţiilor Administrative şi a Politicilor Sectoriale în Domeniile Social, Sănătate, Educaţie

Budget Analysis of Administrative Institutions and Sector Policies in the Social, Health, and Education Areas[EN]
Analiza Bugetară a Instituţiilor Administrative şi a Politicilor Sectoriale în Domeniile Social, Sănătate, Educaţie[RO]
Бюджетный анализ административных учреждений и отраслевых политик в социальной сфере, здравоохранении и образовании[RU]Analiza Bugetară a Instituţiilor Administrative şi a Politicilor Sectoriale în Domeniile Social, Sănătate, Educaţie


Scopul raportului este a face o analiză bugetară a politicilor sociale. Raportul este elaborat cu suportul UNICEF şi este adresat ministerelor din domeniile vizate. Rezultatul analizei va informa cititorul asupra eficienţei utilizării cheltuielilor publice în cadrul instituţiilor publice administrative în limitele domeniilor sectorului social şi înţelegerea exactă asupra priorităţilor politicilor bugetare sociale în raport cu principalele grupuri beneficiare.


Sectorul social include domeniul social, domeniul sănătate şi domeniul de educaţie. Analiza bugetară presupune 2 aspecte: 1) analiza bugetelor administrative a instituţiilor publice centrale din sector, şi 2) analiza politicilor bugetare cu referire la principalele mecanisme de finanţare şi principalele grupuri beneficiare ale politicilor sociale.


Raportul este structurat în cîteva capitole. În primul capitol se analizează structura integrală a bugetelor din fiecare domeniu. În al doilea capitol se analizează bugetele administrative a instituţiilor executive centrale din domeniile vizate. În al treilea capitol se analizează principalele mecanisme bugetare şi principalele priorităţi de cheltuieli bugetare în domeniile vizate. Raportul conţine comparaţii intersectoriale. 


Concluziile raportului sunt grupate în 3 categorii: concluziile privitor la eficienţa folosirii bugetelor administrative, concluziile privitor la identificarea priorităţilor de alocare a fondurilor bugetare şi concluziile privitor la eficacitatea folosirii fondurilor bugetare. Raportul recomandă eficientizarea utilizării cheltuielilor bugetare pentru necesităţile administrative prin ridicarea productivităţii în agenţiile subordonate responsabile de administrarea politicilor. Actualmente tehnologiile învechite folosite pentru administrarea politicilor sociale relevă un cost mare şi menţinerea artificială a numărului mare de angajaţi publici în instituţiile subordonate. O altă recomandare care reiese din analiza bugetelor administrative este folosirea obligatorie a procedurilor de procurări publice pentru serviciile şi mărfurile; categoria aceasta constituie în jur de 30% din toate sumele folosite. Raportul conţine constatări exacte privitor la priorităţile bugetare pentru diferite grupuri beneficiare. Sunt identificate sumele plătite în bani şi în servicii. 


Raportul conţine un capitol detaliat cu concluzii şi recomandări pentru fiecare domeniu analizat. Calitatea serviciilor educaţionale, sociale şi de sănătate rămîne una din principalele provocări ale sectoarelor. 

Share: