Crearea instituţiilor de responsabilizare în domeniul sănătăţii

Crearea instituţiilor de responsabilizare în domeniul sănătăţii

ESTABLISHING ACCOUNTABILITY INSTITUTIONS IN HEALTH CARE[EN]
CREAREA INSTITUȚIILOR DE RESPONSABILIZARE ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII[RO]
СОЗДАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ПОДОТЧЕТНОСТИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ[RU]Crearea instituţiilor de responsabilizare în domeniul sănătăţii 


Scopul raportului este de a analiza mecanismele existente de responsabilizare în sectorul sănătății. Obiectivele specifice includ: o examinare a percepției corupției de către populație, o analiză a mecanismelor de responsabilizare existente și examinarea îmbunătățirilor posibile ale acestora și în cele din urmă schițarea unei metode instituționalizate de măsurare a corupției în sistemul de ocrotire a sănătății. 


În realizarea acestui studiu au fost folosite mai multe metode, cum ar fi: analiza cuprinzătoare a sondajului privind percepția populației, meta-analiză a cercetărilor și studiilor secundare, analize și examinări suplimentare ale informațiilor prezentate.


Raportul concluzionează că mecanismele existente de responsabilizare sunt slabe și subdezvoltate. Principala concluzie este faptul că disponibilitatea și transparența informațiilor (privind performanța) sunt limitate. Acest lucru creează o perturbare în funcționarea mecanismelor de responsabilizare în sistemul de ocrotire a sănătății. Societatea și populațiа în calitate de clienți sunt conștiente de calitatea și modul de efectuare a cheltuielilor publice în sănătate. În urma evaluării calității serviciilor și a eficienței cheltuielilor și auto-evaluării furnizorilor prin percepția clienților privind calitatea serviciilor, raportul recomandă stabilirea mecanismelor de transparență bugetară la nivel de furnizori și în cadrul sectorului pentru comparare și implicare a autorităților raionale în domeniul sănătății.


Raportul prezintă în linii generale indicii de măsurare a percepției populației.


Prima secțiune prezintă rezultatele sondajelor în rândul populației privind percepția ei asupra politicilor curente în domeniul sănătății și asupra calității serviciilor de sănătate. A doua secțiune conține informații privind percepția corupției de către populație. Ea are scopul de a oferi o imagine asupra interesului trecut și prezent pentru sănătatea publică și problemele de corupție. Următoarea secțiune conține informații concise privind structura cheltuielilor pentru sănătate ale populației, urmate de o descriere a mecanismelor de responsabilizare actuale, precum și a dificultăților în calea îmbunătățirii mecanismelor de responsabilizare. Ultima secțiune se ocupă de dificultățile identificate în calea îmbunătățirii liniilor de responsabilizare. Secțiunea finală oferă un model de studiu sistematic pentru a afla percepția populației cu privire la funcționarea sistemului de ocrotire a sănătății.

Share: