Raportul de monitorizare a libertăţii de întrunire în Republica Moldova în perioada ianuarie – decembrie 2009

Raportul de monitorizare a libertăţii de întrunire în Republica Moldova în perioada ianuarie – decembrie 2009

Report on the Monitoring of Freedom of Assembly in Moldova between January and December 2009[EN]
Raportul de monitorizare a libertăţii de întrunire în Republica Moldova în perioada ianuarie – decembrie 2009[RO]
Доклад о мониторинге свободы собраний в Республике Молдова в период с января по декабрь 2009 года[RU]


Raportul de monitorizare a libertăţii de întrunire în Republica Moldova

 în perioada ianuarie – decembrie 2009


Raportul este elaborat în cadrul proiectului implementat de către Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO) în perioada ianuarie-august 2009, cu sprijinul Fundaţiei Soros Moldova. Baza informaţională a raportului a fost completată prin monitorizarea libertăţii de întrunire, efectuată în perioada septembrie - decembrie 2009, cu suportul acordat de Misiunea OSCE în Moldova.


Raportul prezintă observaţiile făcute în privinţa libertăţii de întrunire pe parcurusul anului 2009, precum şi analiza evoluţiei situaţiei în domeniu în temeiul informaţiei accumulate în comparaţie cu perioadele anterioare. În raport este prezentat şi analizat cadrul legal şi practic în care se exercită libertatea de întrunire în Republica Moldova. Sunt consemnate evoluţia în implementarea noii legi cu privire la întruniri care a intrat în vigoare în aprilie 2008 şi progresele în ajustarea cadrului practic la cel formal. În raport sunt prezentate probe cantitative şi calitative acumulate în procesul de monitorizare care susţin tezele enunţate.


Constatările confirmă o dinamică pozitivă în exercitarea libertăţii de întrunire în Republica Moldova. Pentru organizatorii şi participanţii la întruniri, noul cadru legal oferă o mai mare libertate în procesul de organizare şi desfăşurare paşnică a întrunirilor. Numărul total de întruniri şi numărul de întruniri spontane este în creştere, iar rata de întruniri violente este în descreştere (de la 2,6% în 2008 la 2,1% în 2009). 

Share: