Monitorizarea Politicilor cu privire la Libertatea Întrunirilor în Republica Moldova

Monitorizarea Politicilor cu privire la Libertatea Întrunirilor în Republica Moldova

Monitoring the Policies on Freedom of Assembly in the Republic of Moldova[EN]
Monitoring the Policies on Freedom of Assembly in the Republic of Moldova[EN]
Monitorizarea Politicilor cu privire la Libertatea Întrunirilor în Republica Moldova[RO]
Monitorizarea Politicilor cu privire la Libertatea Întrunirilor în Republica Moldova[RO]
Мониторинг политик в отношении свободы собраний в Республике Молдова[RU]
Мониторинг политик в отношении свободы собраний в Республике Молдова[RU]


Monitorizarea Politicilor cu privire la Libertatea Întrunirilor în Republica Moldova

                              Elaborat: 15 ianuarie 2009

Raportul a fost elaborat pe baza proiectului de monitorizare a întrunirilor, care a durat 9 luni, realizat de Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CreDO) cu susţinerea tehnică şi financiară din partea ODIHR/OSCE. Raportul reprezintă unul din produsele proiectului. În afara raportului în cadrul proiectului au fost realizate peste 200 de monitorizări ale întrunirilor din toată Moldova. Echipa proiectului a elaborat o bază de date cuprinzătoare a tuturor întrunirilor desfăşurate în timpul proiectului, şi, ce e mai important, a făcut posibilă monitorizarea libertăţii întrunirilor la nivel local printr-o reţea de peste 50 observatori cu experienţă.


Raportul de monitorizare găseşte că noua lege a adus îmbunătăţiri importante în exercitarea libertăţii la întrunire şi a fost în linii generale bine primită de organizatori, autorităţi locale, precum şi de poliţie. Noua lege a adus deja beneficii importante societăţii: organizatorilor şi cetăţenilor, organelor regulatoare şi poliţiei, şi a economisit multe resurse băneşti, a înlesnit practicarea libertăţii întrunirilor, a dus la o mai bună informare a poliţiei pentru a se abţine de la utilizarea haotică a legislaţiei cu privire la întruniri şi la sancţiuni administrative.

Raportul prezintă o serie de recomandări pentru o îmbunătăţire ulterioară a exercitării libertăţii de întrunire. Consolidarea capacităţilor autorităţilor locale şi ale poliţiei de a lucra cu notificări, facilitarea procedurii de notificare, dezvoltarea abilităţilor membrilor comisiei pentru întruniri de a lucra şi interacţiona cu organizatorii, precum şi strângerea de informaţii dezintegrate şi statistici, comparabile cu cele prezentate în raport, în vederea înţelegerii direcţiei de dezvoltare a funcţionării procedurii de notificare; toate acestea vor duce la o aplicare mai coerentă a procedurii de notificare.
O mai bună informare a poliţiei cu privire la aplicarea coerentă a sancţiunilor administrative, dezvoltarea abilităţilor colaboratorilor poliţiei de a face faţă comportamentului agresiv, contradictoriu, înclinat spre confruntare din partea diverşilor actori, va întări şi va contribui la facilitarea exercitării dreptului la întrunire. În acelaşi timp punerea în practică a noii legi are nevoie de o mai bună supraveghere politică. Legea dată se numără printre cele mai bune practici ale ţărilor membre ale OSCE, şi trebuie susţinută şi încurajată.

Proiectul de monitorizare a întrunirilor necesită continuare. Proiectul a generat la momentul oportun date limitate cu privire la aplicarea noii legi. Pentru a genera date mai clare este nevoie de o perioadă de timp mult mai lungă de monitorizare multilaterală, în special dacă ne referim la perioada de funcţionare a noii legi, care este una scurtă. Un alt motiv se referă la faptul că alegerile viitoare vor crea condiţii deosebite pentru întruniri, multe dintre prevederile legii şi implementarea lor în practică vor fi încordate şi prin urmare va fi nevoie de o monitorizare minuţioasă a lor. 

Share: