Analiza cadrului formal al libertății de întrunire în regiunea estică a Republicii Moldova

Analiza cadrului formal al libertății de întrunire în regiunea estică a Republicii Moldova

Study on the Formal Framework of Freedom of Assembly in the Left Bank Region of the Republic of Moldova[EN]
Analiza cadrului formal al libertății de întrunire în regiunea estică a Republicii Moldova[RO]
Анализ формальной основы свободы собраний в левобережном регионе Республики Молдова[RU]


Analiza cadrului formal al libertății de întrunire în regiunea estică a Republicii Moldova

Autorii acestei lucrări nu susțin în nici un fel existența autorităților autoproclamatei regiuni din stânga Nistrului a Republicii Moldova și recunosc doar autoritățile constituționale ale Republicii Moldova. Scopul acestui document este de a oferi o evaluare argumentată a stării libertății de întrunire în regiunea din stânga Nistrului a Republicii Moldova.


Orice documente și fapte prezentate în acest studiu, pe care autoritățile autoproclamate ale regiunii din stânga Nistrului le consideră drept documente și procese legitime, sunt nule și nu au nici o semnificație juridică. Ele sunt prezentate doar pentru a oferi o informație completă și cuprinzătoare și o argumentare bazată pe fapte privind statutul libertății de întrunire și respectarea standardelor internaționale în regiune.


Regiunea din stânga Nistrului a Republicii Moldova se află temporar în afara controlului autorităților și legilor constituționale, prin urmare, libertatea de întrunire este reglementată prin regulamentele oficiale adoptate de către autoritățile autoproclamate. Acest studiu analizează dispozițiile, procedurile, precum și restricțiile privind libertatea de întrunire conform documentelor adoptate de către autoritățile autoproclamate ale așa-numitei republici moldovenești nistrene (în continuare - rmn).

 

 

Share: