Modalităţi de îmbunătăţire a gestionării ordinii publice a întrunirilor în Moldova

Modalităţi de îmbunătăţire a gestionării ordinii publice a întrunirilor în Moldova

POLICY OPTIONS FOR IMPROVEMENT OF ASSEMBLY POLICING MANAGEMENT IN MOLDOVA[EN]
MODALITĂŢI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A GESTIONĂRII ORDINII PUBLICE A ÎNTRUNIRILOR ÎN MOLDOVA[RO]
Способы совершенствования обеспечения общественного порядка во время проведения собраний в Молдове[RU]Modalităţi de îmbunătăţire a gestionării ordinii publice a întrunirilor în Moldova  

                                                                                            Elaborat:  iulie-noiembrie 2009


   Libertatea întrunirilor stă la baza unui stat democratic. Dreptul la libertatea întrunirilor şi la libertatea de exprimare sunt cele mai vizibile drepturi publice exercitate în societate.  Mass-media şi societatea deseori apreciază nivelul unei democraţii în funcţie de respectul faţă de aceste drepturi şi exercitarea lor. Imaginea guvernelor este afectată simţitor dacă acestea nu asigură dreptul la libertatea întrunirilor publice.

Rapoartele de monitorizare, studiile şi opiniile experţilor denotă faptul că în Moldova, odată cu adoptarea noii Legi privind întrunirile în aprilie 2008, s-a ridicat nivelul de asigurare a dreptului la exprimare. Numărul întrunirilor s-a majorat circa de trei ori, cetăţenii au început să capete tot mai multă încredere şi cunoştinţă de cauză în demonstrarea acestui fapt în public.

Totuşi, mai este necesară îmbunătăţirea exercitării dreptului la libertatea întrunirilor, deoarece au fost  înregistrate mai multe cazuri de încălcare a dreptului la întrunire. Încălcarea dreptului la întrunire rezultă din imixtiunea nejustificată din partea poliţiei, inacţiunea poliţiei faţă de acţiunile persoanelor terţe agresive ce ameninţă sau împiedică organizatorii întrunirilor să-şi exercite dreptul la întrunire. În afara unor eşecuri menţionate, şi din partea administraţiei publice locale observăm lipsa exercitării obligaţiilor în mod corespunzător.

Prezentul studiu a fost conceput pentru a facilita înţelegerea naturii exacte a cauzelor din care organele de poliţie nu reuşesc să faciliteze şi să protejeze întrunirile, precum şi să protejeze şi să menţină ordinea publică în cursul desfăşurării întrunirilor. Concluziile şi recomandările prezentate se bazează pe un şir de opinii recente cu caracter autoritar, exprimate de  organismele internaţionale specializate. Acestea prezintă un cadru general pentru a analiza în profunzime practica de gestionare a ordinii publice pe parcursul desfăşurării întrunirilor.

Share: