Analiza legii cu privire asociații religioase care este în vigoare pe teritoriul regiunii transnistrene ale Republicii Moldova

Analiza legii cu privire asociații religioase care este în vigoare pe teritoriul regiunii transnistrene ale Republicii Moldova

Analysis of the Legislation on Religious Associations that is in effect in the Left-Bank Region of the Republic of Moldova[EN]
Analiza legii cu privire asociații religioase care este în vigoare pe teritoriul regiunii transnistrene ale Republicii Moldova[RO]
Анализ законодательства о религиозных объединениях, действующего на территории левобережного региона Республики Молдова[RU]Analiza legii cu privire asociații religioase care este în vigoare pe teritoriul regiunii transnistrene ale Republicii MoldovaStudiul de față analizează conformitatea unor prevederi ale legislației din regiunea transnistreană în domeniul libertății de asociere cu standardele (normele) în domeniul dreptului internațional al drepturilor omului. Dispozițiie legislației, incluse în studiu, țin de constituirea, înregistrarea, re-înregistrarea și lichidarea asociațiilor religioase.

Share: