Evaluarea Impactului Modificărilor Legislative referitoare la Utilitatea Publică asupra Organizaţiilor Obşteşti

Evaluarea Impactului Modificărilor Legislative referitoare la Utilitatea Publică asupra Organizaţiilor Obşteşti

Assessment of the Impact of Legislative Changes regarding Public Benefit on Public Organizations[EN]
Evaluarea Impactului Modificărilor Legislative referitoare la Utilitatea Publică asupra Organizaţiilor Obşteşti[RO]
Оценка воздействия законодательных изменений в связи со статусом общественной пользы на общественные организации[RU]


Evaluarea Impactului Modificărilor Legislative referitoare la Utilitatea Publică asupra Organizaţiilor Obşteşti

Scopul acestui studiu este evaluarea impactului modificărilor adoptate în iunie anului 2010 la legea cu privire la asociaţiile obşteşti cu referire la utilitatea publică. Studiul răspunde la întrebările: Care este şi cum vor suporta costurile de conformare organizaţiile neguvernamentale şi industria în general? Care este interesul organizaţiilor pentru statutul de utilitate publică? Ce urmează de facut pentru a pune în aplicare modificările adoptate, în special pentru a mitiga costurile administrative suplimentare create? 

Share: