Drepturile Omului în Regiunea Transnistreană a RM în 2011

Drepturile Omului în Regiunea Transnistreană a RM în  2011

REPORT “HUMAN RIGHTS IN TRANSNISTRIAN REGION OF MOLDOVA IN 2011”[EN]
REPORT “HUMAN RIGHTS IN TRANSNISTRIAN REGION OF MOLDOVA IN 2011”[EN]
RAPORT “DREPTURILE OMULUI ÎN REGIUNEA TRANSNISTREANĂ A REPUBLICII MOLDOVA ÎN ANUL 2011”[RO]
RAPORT “DREPTURILE OMULUI ÎN REGIUNEA TRANSNISTREANĂ A REPUBLICII MOLDOVA ÎN ANUL 2011”[RO]
ДОКЛАД “ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В ПРИДНЕСТРОВСКОМ РЕГИОНЕ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА В 2011 ГОДУ”[RU]
ДОКЛАД “ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В ПРИДНЕСТРОВСКОМ РЕГИОНЕ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА В 2011 ГОДУ”[RU]


Raport "Drepturile Omului în Regiunea Transnistreană a RM în  2011"

 

1. Dreptul la viață

2. Dreptul de a nu fi supus relelor tratamente 

3. Libertatea şi siguranţa persoanei

4. Accesul liber la justiţie, dreptul la un proces echitabil

5. Dreptul la proprietate privată

6. Libertatea de gândire şi de conştiinţă

7. Dreptul la educaţie

8. Drepturile femeilor şi violenţa în familie

9. Drepturile copilului

10. Drepturile recruţilor şi ale militarilor

11. Cauze din regiunea transnistreană în atenţia Curţii Europene a Drepturilor Omului

Mass Media

imagine: reporterntv.ro

Share: