Studiu „Analiza cadrului formal a asociaţiilor obşteşti, în efect în regiunea stîngă a Nistrului, şi conformitatea acestuia la Standardele Internaţionale &

Studiu „Analiza cadrului formal a asociaţiilor obşteşti, în efect în regiunea stîngă a Nistrului, şi conformitatea acestuia la Standardele Internaţionale &

Analysis of the Legislation on Public Associations in effect in the Left Bank Region of the Republic of Moldova[EN]
Studiu „Analiza cadrului formal a asociaţiilor obşteşti, în efect în regiunea stîngă a Nistrului, şi conformitatea acestuia la Standardele Internaţionale în domeniul Drepturilor Omului”[RO]
Анализ законодательства об общественных объединениях, действующего на территории левобережного региона Республики Молдова Укрепление потенциала и продвижение прав человека и демократических институтов в Приднестровском регионе Республики Молдова 3[RU]Studiu „Analiza cadrului formal a asociaţiilor obşteşti, în efect în regiunea stîngă a Nistrului, şi conformitatea acestuia la Standardele Internaţionale în domeniul Drepturilor Omului”


Acest studiu conține o analiză a respectării anumitor dispozitii a legislaţiei din regiune de pe malul stâng a Republicii Moldova privind libertatea de asociere cu standardele (normele) de drept internațional a drepturilor omului. Prevederile legale care fac obiectul acestui studiu se referă la înființarea, înregistrarea, re-înregistrarea și lichidarea  asociațiilor obștești.

Share: