Studiu ”Analiza cadrului formal a asociatiilor religioase, în efect în regiunea stîngă a Nistrului şi conformitatea acestuia la Standardele Internaţionale în Domeniu

Studiu ”Analiza cadrului formal a asociatiilor religioase, în efect în regiunea stîngă a Nistrului şi conformitatea acestuia la Standardele Internaţionale în Domeniu

Analysis of the Legislation on Religious Associations that is in effect in the Left-Bank Region of the Republic of Moldova[EN]
Studiu ”Analiza cadrului formal a asociatiilor religioase, în efect în regiunea stîngă a Nistrului şi conformitatea acestuia la Standardele Internaţionale în Domeniul Drepturilor Omului”[RO]
Анализ законодательства о религиозных объединениях, действующего на территории левобережного региона Республики Молдова[RU]



Studiu ”Analiza cadrului formal a asociatiilor religioase, în efect în regiunea stîngă a Nistrului şi conformitatea acestuia la Standardele Internaţionale în Domeniul Drepturilor Omului"

Acest studiu conține o analiză a respectării anumitor dispozitii a legislaţiei din regiune de pe malul stâng a Republicii Moldova privind libertatea de asociere cu standardele (normele) de drept internațional a drepturilor omului. Prevederile legale care fac obiectul acestui studiu se referă la înființarea, înregistrarea, re-înregistrarea și lichidarea  asociațiilor obștești.

 

 

Share: